www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Строително монтажни работи по проект №20/321/01338 „Изграждане и ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Твърдица, както следва: Стадион/нов и стар/-град Твърдица, спортна площадка –град Шивачево, стадион село Бяла Паланка

 
 
 
Възложител:
Община Твърдица Наименование: Строително монтажни работи по проект №20/321/01338 „Изграждане и ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Твърдица, както следва: Стадион/нов и стар/-град ... още

СМР на обект „Вертикална планировка на централна част с. Виноград”

 
 
 
Възложител:
Община Стражица Наименование: СМР на обект „Вертикална планировка на централна част с. Виноград” Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Избор на изпълнител за строително монтажни и ремонтни работи по проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра", Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/011” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 на Оперативна програма “

 
 
 
Възложител:
Община Силистра Наименование: Избор на изпълнител за строително монтажни и ремонтни работи по проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра", Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/011” за предоставяне ... още

“ДОСТАВКА НА ПАРКОВО И УЛИЧНО ОБОРУДВАНЕ” , С три обособени позиции: Обособена позиция 1:”Доставка на бетонови изделия-кошчета и маси за тенис на открито” Обособена позиция 2: „Доставка на съоръжения за игра на деца” Обособена позиция 3: „Доставка на пейк

 
 
 
Възложител:
Община Тервел Наименование: “ДОСТАВКА НА ПАРКОВО И УЛИЧНО ОБОРУДВАНЕ” , С три обособени позиции: Обособена позиция 1:”Доставка на бетонови изделия-кошчета и маси за тенис на открито” ... още

Изготвяне и съгласуване на работен проект за изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк Св. Димитър”, в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оп

 
 
 
Възложител:
Община Добрич Наименование: Изготвяне и съгласуване на работен проект за изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк Св. Димитър”, в изпълнение на Проект „Бъдеще за ... още

Строително-монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Монтана

 
 
 
Възложител:
Община Монтана Наименование: Строително-монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Монтана Процедура: Открита процедура по ... още

Избор на изпълнител на СМР на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя комбинирани спортни площадки на територията на община Завет', дейност по Проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със сво

 
 
 
Възложител:
Община Завет Наименование: Избор на изпълнител на СМР на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя комбинирани спортни площадки на територията на община Завет', дейност по Проект: ... още

Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция/ Рехабилитация на спортен комплекс УПИ XIII,кв.65,гр.Бобошево, обл. Кюстендил

 
 
Възложител:
Община Бобошево Наименование: Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция/ Рехабилитация на спортен комплекс УПИ XIII,кв.65,гр.Бобошево, обл. Кюстендил" Процедура: Открита процедура по ... още

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие

 
 
Възложител:
Община Поморие Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община ... още

Проектиране и изграждане на велоалеи” по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, ДБФП № BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от Община Пловдив в качеството и на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развит ( Брезово )

 
 
Възложител:
Община Пловдив Наименование: Проектиране и изграждане на велоалеи” по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, ДБФП № BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от ... още

Извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч

 
 
Възложител:
Община Ловеч Наименование: Извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Избор на изпълнители на СМР по проект „Изграждане на Парк „Арпезос-Север” - ІІІ етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр.Кърджали” Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР за изграждане на Парк "Арпезос - север" III етап - гр. Кърджали“ Обосо

 
 
Възложител:
Община Кърджали Наименование: Избор на изпълнители на СМР по проект „Изграждане на Парк „Арпезос-Север” - ІІІ етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр.Кърджали” Обособена ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама