www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Изпълнение на СМР по обособени позиции:Обособена позиция №1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на НЧ ”Христо Смирнески” - гр. Джебел”;Обособена позиция № 2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енерги

 
 
 
Възложител:
Община Джебел Наименование: Изпълнение на СМР по обособени позиции:Обособена позиция №1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на НЧ ”Христо ... още

Доставка на цветя и декоративна растителност по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка на цветя и декоративна растителност за нуждите на общинско звено „Озеленяване“ гр. Габрово. Обособена позиция №2 - „Доставка на цветя и декоративна рас

 
 
 
Възложител:
Община Габрово Наименование: Доставка на цветя и декоративна растителност по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка на цветя и декоративна растителност за нуждите на ... още

Избор на стратегически партньор за "Енергоефективна модернизация, реконструкция, изграждане на нови обекти, интелигентно управление, подръжка и енергиен мениджмънт на улично осветление и изграждане на видеонаблюдение на територията на Община Гълъбово" с п

 
 
 
Възложител:
Община Гълъбово Наименование: Избор на стратегически партньор за "Енергоефективна модернизация, реконструкция, изграждане на нови обекти, интелигентно управление, подръжка и енергиен мениджмънт ... още

Поддръжка на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината

 
 
 
Възложител:
Община Търговище Наименование: Поддръжка на уличното осветление в гр. Търговище и селищата на общината Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Избор на изпълнител за рехабилитация на детска площадка и доставка на съоръжения за игра и парково оборудване по проект „Рехабилитация на детска площадка в община Родопи, с. Първенец“ съгласно ДБФП № 52/3/3221169 от 4.8.2014 г

 
 
 
Възложител:
Община Родопи Наименование: Избор на изпълнител за рехабилитация на детска площадка и доставка на съоръжения за игра и парково оборудване по проект „Рехабилитация на детска площадка в община ... още

Избор на изпълнител за рехабилитация на детска площадка и доставка на съоръжения за игра и парково оборудване с две обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Родопи Наименование: Избор на изпълнител за рехабилитация на детска площадка и доставка на съоръжения за игра и парково оборудване с две обособени позиции: Обособена позиция 1: ... още

Извършване на СМР дейности по проект “Архитектурно-художествено оформление на ул.“Гоце Делчев“ и пл. „24-ти Май“, в участъка между ул.“Отец Паисий“ и ул.“Христо Чернопеев“, гр.Банско”

 
 
 
Възложител:
Община Банско Наименование: Извършване на СМР дейности по проект “Архитектурно-художествено оформление на ул.“Гоце Делчев“ и пл. „24-ти Май“, в участъка между ул.“Отец Паисий“ и ... още

Доставка и монтаж на детски съоръжения и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки в град Самоков

 
 
 
Възложител:
Община Самоков Наименование: Доставка и монтаж на детски съоръжения и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки в град Самоков Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок ... още

Проектиране, реконструкция и модернизация на читалищни сгради на територията на Община Белослав- читалищна сграда в гр.Белослав

 
 
 
Възложител:
Община Белослав Наименование: Проектиране, реконструкция и модернизация на читалищни сгради на територията на Община Белослав- читалищна сграда в гр.Белослав Процедура: Открита процедура ... още

Основен ремонт на бул.“Васил Априлов“ в участъка от колело „Централна гара“ до ул.“Войнишка слава“ - I етап

 
 
 
Възложител:
Община Пловдив Наименование: Основен ремонт на бул.“Васил Априлов“ в участъка от колело „Централна гара“ до ул.“Войнишка слава“ - I етап Процедура: Открита процедура по ... още

Паркоустройство - доставка на растителност, озеленяване и поддържане на крайречна градска зона на територията на Община Самоков

 
 
 
Възложител:
Община Самоков Наименование: Паркоустройство - доставка на растителност, озеленяване и поддържане на крайречна градска зона на територията на Община Самоков Процедура: Открита процедура ... още

Основен ремонт тротоарни настилки и изграждане на “джобове” за поставяне на контейнери за отпадъци в Община Провадия

 
 
 
Възложител:
Община Провадия Наименование: Основен ремонт тротоарни настилки и изграждане на “джобове” за поставяне на контейнери за отпадъци в Община Провадия Процедура: Открита процедура по ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама