www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на обект: „Възстановяване на съществуваща спортна площадка в УПИ VІІІ- училище в кв.29 по плана на с.Церово“

 
 
 
 
Възложител:
Община Лесичово Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на обект: „Възстановяване на съществуваща спортна площадка в УПИ VІІІ- училище в кв.29 по ... още

Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и художествено осветление, изграждане на система за радио-командно управление с обратна връзка в Община Стара

 
 
 
 
Възложител:
Община Стара Загора Наименование: Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и ... още

Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация на улично осветление на гр. Приморско и упражняване на авторски надзор

 
 
 
 
Възложител:
Община Приморско Наименование: Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация на улично осветление на гр. Приморско и упражняване на авторски надзор Процедура: Открита процедура ... още

Предмет на настоящата поръчка е реализиране на инженеринг за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Гълъбово

 
 
 
 
Възложител:
Община Гълъбово Наименование: Предмет на настоящата поръчка е реализиране на инженеринг за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на ... още

Проектиране и строителство на участък от улица №12 и рехабилитация на улица № 15, с улични технически мрежи, в Икономическа зона София-Божурище, община Божурище, Софийска област ( София (столица) )

 
 
 
 
Възложител:
Национална компания индустриални зони ЕАД, гр. София Наименование: Проектиране и строителство на участък от улица №12 и рехабилитация на улица № 15, с улични технически мрежи, в Икономическа ... още

„Обновяване на парк Борисова градина – етап III – Изграждане на кръгла детска площадка”. Изграждане на нова детска площадка на мястото на вече съществуваща кръгла детска площадка, съгласно приложения към документацията инвестиционен проект

 
 
 
 
Възложител:
Община Панагюрище Наименование: „Обновяване на парк Борисова градина – етап III – Изграждане на кръгла детска площадка”. Изграждане на нова детска площадка на мястото на вече ... още

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективнос

 
 
 
 
Възложител:
Община Момчилград Наименование: Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и ... още

Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община В

 
 
 
 
Възложител:
Община Варна Наименование: Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична ... още

Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище

 
 
 
 
Възложител:
Община Панагюрище Наименование: Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище Процедура: Открита ... още

Доставка на цветя и декоративна растителност за 2016 г. по три обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на цветя за нуждите на ОЗ ”Озеленяване”; Обособена позиция №2 – Доставка на декоративни дървета, храсти и треви за нуждите на ОЗ ”Озеленяване

 
 
 
 
Възложител:
Община Габрово Наименование: Доставка на цветя и декоративна растителност за 2016 г. по три обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на цветя за нуждите на ОЗ ”Озеленяване”; ... още

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас

 
 
 
 
Възложител:
Община Бургас Наименование: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните ... още

Инженеринг за реализация на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември по обособени позиции

 
 
 
 
Възложител:
Община Септември Наименование: Инженеринг за реализация на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември по обособени ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама