www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец”

 
 
 
Възложител:
Община Лясковец Наименование: Осъществяване на строително ремонтни работи по проект „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец” Процедура: Открита ... още

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ II

 
 
 
Възложител:
Софийски имоти ЕАД Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона ... още

Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Хасково

 
 
 
Възложител:
Община Хасково Наименование: Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Хасково Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Реконструкция на спортна площадка – тенис на корт и площадка за спортни игри в гр. Карнобат

 
 
 
Възложител:
Община Карнобат Наименование: Реконструкция на спортна площадка – тенис на корт и площадка за спортни игри в гр. Карнобат Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Изпълнение на СМР във връзка с част от проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, за обект: „Реконструкция и обновяване на детска площадка – УПИ IV-550, кв. 87, гр. Грамада

 
 
 
Възложител:
Община Грамада Наименование: Изпълнение на СМР във връзка с част от проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, за обект: „Реконструкция и ... още

Избор на изпълнител за СМР на обект: „Рехабилитация на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска”

 
 
 
Възложител:
Община Попово Наименование: Избор на изпълнител за СМР на обект: „Рехабилитация на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска” Процедура: Открита процедура ... още

Доставка и монтаж на необходимото оборудване за изграждане на система за видеонаблюдение и парково осветление за обект: Крайречна градска зона, гр. Самоков по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на парково осветление; Обособена пози

 
 
 
Възложител:
Община Самоков Наименование: Доставка и монтаж на необходимото оборудване за изграждане на система за видеонаблюдение и парково осветление за обект: Крайречна градска зона, гр. Самоков по ... още

Доставка на цветен разсад и декоративна растителност”,в две обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Казанлък Наименование: "Доставка на цветен разсад и декоративна растителност”,в две обособени позиции Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Строително-монтажни работи по изграждане на Екопарк "Еника"

 
 
 
Възложител:
Община Бяла Наименование: Екопарк "Еника" Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: 26.02.2015 г.  Час: 17:00 Срок за подаване на оферти ... още

Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч

 
 
 
Възложител:
Община Годеч Наименование: Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. ... още

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект на община Лесичово 30/3/3220979 „Модернизиране на уличното осветление в селата Динката и Щърково, община Лесичово“

 
 
 
Възложител:
Община Лесичово Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект на община Лесичово 30/3/3220979 „Модернизиране на уличното осветление в селата Динката и Щърково, община Лесичово“ ... още

Доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали, LED осветителни тела за улично осветление и сходни изделия за нуждите на Община Самоков, включително общинските предприятия и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”, по обособени позиц

 
 
 
Възложител:
Община Самоков Наименование: Доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали, LED осветителни тела за улично осветление и сходни изделия за нуждите на Община Самоков, включително ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама