www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на Община Русе

 
 
 
Възложител:
Община Русе Наименование: Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на Община Русе Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Изпълнение на строително- монтажни работи на обекти на образователната инфраструктура на територията на гр. Бургас, включващи изграждане на нов корпус на детска градина, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в учебен корпус и обновяване на

 
 
 
Възложител:
Община Бургас Наименование: Изпълнение на строително- монтажни работи на обекти на образователната инфраструктура на територията на гр. Бургас, включващи изграждане на нов корпус на детска ... още

Реконструкция на детска спортна площадка на ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен

 
 
 
Възложител:
Община Плевен Наименование: Реконструкция на детска спортна площадка на ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Ремонт общински сгради, съоръжения и площи и събаряне общински сгради и съоръжения

 
 
 
Възложител:
Община Ловеч Наименование: Ремонт общински сгради, съоръжения и площи и събаряне общински сгради и съоръжения Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация ... още

Изпълнение на строително - монтажни работи за: Обособена позиция 1 "Ремонт междублоково пространство в кв. 306 гр. Разград" Обособена позиция 2 "Ремонт междублоково пространтство в кв. "Лудогорие" гр. Разград

 
 
 
Възложител:
Община Разград Наименование: Изпълнение на строително - монтажни работи за: Обособена позиция 1 "Ремонт междублоково пространство в кв. 306 гр. Разград" Обособена позиция 2 "Ремонт междублоково ... още

Благоустрояване на парк Панагюрище – северна част УПИ І – Парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на гр. Панагюрище ( Лесичово )

 
 
 
Възложител:
Община Панагюрище Наименование: Благоустрояване на парк Панагюрище  – северна част УПИ І – Парк, ресторант, туристическа база, кв.6 по плана на гр. Панагюрище", Първи етап: от ос 1 до ос7 ... още

Основен ремонт на улична градска мрежа на територията на гр. Луковит, община Луковит

 
 
 
Възложител:
Община Луковит Наименование: Основен ремонт на улична градска мрежа на територията на гр. Луковит, община Луковит Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Изпълнение на СМР по обособени позиции:Обособена позиция №1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на НЧ ”Христо Смирнески” - гр. Джебел”;Обособена позиция № 2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енерги

 
 
 
Възложител:
Община Джебел Наименование: Изпълнение на СМР по обособени позиции:Обособена позиция №1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на НЧ ”Христо ... още

Изграждане на LED осветление на територията на община Благоевград – I – ви етап

 
 
 
Възложител:
Община Благоевград Наименование: Изграждане на LED осветление на територията на община Благоевград – I – ви етап Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Сметосъбиране, сметоизвозване до регионално депо "Теклен дол" - гр. Смолян, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на община Чепеларе; зимно поддържане и снегопочистване на терит

 
 
 
Възложител:
Община Чепеларе Наименование: Сметосъбиране, сметоизвозване до регионално депо "Теклен дол" - гр. Смолян, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на зелени площи и ... още

Поддръжка на обществено /улично и парково/ осветление и поддръжка на вертикална сигнализация /знаково стопанство/ на територията на община Асеновград

 
 
 
Възложител:
Община Асеновград Наименование: Поддръжка на обществено /улично и парково/ осветление и поддръжка на вертикална сигнализация /знаково стопанство/ на територията на община Асеновград ... още

Конкурс за проектиране на "Посетителски интерпретативни центрове в Национален парк Централен балкан"

 
 
 
Възложител:
Дирекция "Национален парк Централен Балкан" - Габрово Наименование: Конкурс за проектиране на "Посетителски интерпретативни центрове в Национален парк Централен балкан" Процедура: Открита ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама