www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Благоустрояване на градската среда в гр. Ябланица и с. Златна Панега чрез изграждане на: Детска площадка в УПИ I -72, кв. 38, гр. Ябланица; Детска площадка в УПИ I I , кв. 21, с. Златна Панега; Площадно пространство на площад „Освобождение”, гр. Ябланица

 
 
 
Възложител:
Община Ябланица Наименование: Благоустрояване на градската среда в гр. Ябланица и с. Златна Панега чрез изграждане на: Детска площадка в УПИ I -72, кв. 38, гр. Ябланица; Детска площадка в УПИ I I , кв. 21, с. ... още

Изпълнение на СМР на обекти по следните обособени позици: ОП 1- Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас ОП 2- Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І,

 
 
 
Възложител:
Община Бургас Наименование: Изпълнение на СМР на обекти по следните обособени позици: ОП 1- Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас ОП 2- Благоустрояване и ... още

Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Пазарджик

 
 
 
Възложител:
Община Пазарджик Наименование: Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Пазарджик Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и дост

 
 
 
Възложител:
Община Стара Загора Наименование: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара ... още

Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци

 
 
 
Възложител:
Община Ковачевци Наименование: Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Рупките

 
 
 
Възложител:
Община Чирпан Наименование: Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Рупките Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции Процедура: ... още

Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции Процедура: Открита ... още

Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево” с две обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево” с две обособени позиции ... още

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Приморско

 
 
 
Възложител:
Община Приморско Наименование: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Приморско, включващ обособени позиции: Обособена ... още

Доставка на строителни материали

 
 
 
Възложител:
"Софийска вода" АД Наименование: Доставка на строителни  материали Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: 22.12.2014 г.  Час: 10:30 ... още

Проектиране и изпълнение на обект: Реконструкция, преустройство и смяна предназначение на съществуващ горски кантон в Ловен дом в ПИ Nо 030064, по картата на възстановената собственост на землището на с.Паничково, м.Капаклъ, община Черноочене, област Кърд

 
 
 
Възложител:
Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Женда - Кърджали към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Наименование: Проектиране и изпълнение ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама