www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Изграждане на детски площадки в гр. Ловеч

 
 
 
Възложител:
Община Ловеч Наименование: Изграждане на детски площадки в гр. Ловеч Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: 25.07.2014 г.  Час: 17:00 ... още

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за паркоустройство и озеленяване на централна част на с. Челопеч ( София (столица) )

 
 
 
Възложител:
Община Челопеч Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за паркоустройство и озеленяване на централна част на с. Челопеч Процедура: Открита процедура ... още

Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” на територията на град Велико Търново”, във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм

 
 
 
Възложител:
Община Велико Търново Наименование: Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” на територията на град Велико Търново”, във връзка с проект: „Град Велико ... още

Периодични доставки на строителни материали- вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград

 
 
 
Възложител:
Община Свиленград Наименование: Периодични доставки на строителни материали- вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за ... още

Реконструкция на ул. ”Йордан Ковачев“ и ул. “Васил Петлешков“, гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик

 
 
 
Възложител:
Община Пещера Наименование: Реконструкция на ул. ”Йордан Ковачев“ и ул. “Васил Петлешков“, гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик Процедура: Открита процедура по ... още

Вертикална планировка и ремонт на настилката пред сградата на читалище с. Смилец

 
 
 
Възложител:
Община Силистра Наименование: Вертикална планировка и ремонт на настилката пред сградата на читалище с. Смилец Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация ... още

Рехабилитация осветление жп гари с енергоспестяващи осветители ( София (столица) )

 
 
 
Възложител:
ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Наименование: Рехабилитация осветление жп гари с енергоспестяващи осветители Процедура: Открита процедура по ... още

Извършване на строително- монтажни работи, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки по проект: „Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, община Кнежа ( Гулянци )

 
 
 
Възложител:
Община Кнежа Наименование: Извършване на строително- монтажни работи, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки по проект: „Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, ... още

Избор на изпълнител за Инженеринг – Изготвяне на работен проект и строителство за паркоустрояване и благоустрояване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване, кв.334а, южно от бул.”Цар Симеон Велики” и западно от ул.”Одринска епопея” - гр. Стара Загора

 
 
 
Възложител:
Община Стара Загора Наименование: Избор на изпълнител за Инженеринг – Изготвяне на работен проект и строителство за паркоустрояване и благоустрояване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване, ... още

Изпълнение на проекти от Национална кампания „Чиста Околна среда 2014 „ на територията на Община Върбица

 
 
 
Възложител:
Община Върбица Наименование: Изпълнение на проекти от Национална кампания „Чиста Околна среда 2014 „ на територията на Община Върбица Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Изпълнение на СМР във връзка с проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и обновяване на детска площадка – УПИ IV-550, кв. 87, гр. Грамада”. Обособена

 
 
 
Възложител:
Община Грамада Наименование: Изпълнение на СМР във връзка с проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: ... още

Основен ремонт на тротоар по ул. „Х.Димитър“ гр.Разград

 
 
 
Възложител:
Община Разград Наименование: Основен ремонт на тротоар по ул. „Х.Димитър“ гр.Разград Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама