www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Строително-монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Монтана

 
 
 
Възложител:
Община Монтана Наименование: Строително-монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Монтана Процедура: Открита процедура по ... още

Избор на изпълнител на СМР на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя комбинирани спортни площадки на територията на община Завет', дейност по Проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със сво

 
 
 
Възложител:
Община Завет Наименование: Избор на изпълнител на СМР на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя комбинирани спортни площадки на територията на община Завет', дейност по Проект: ... още

Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция/ Рехабилитация на спортен комплекс УПИ XIII,кв.65,гр.Бобошево, обл. Кюстендил

 
 
Възложител:
Община Бобошево Наименование: Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция/ Рехабилитация на спортен комплекс УПИ XIII,кв.65,гр.Бобошево, обл. Кюстендил" Процедура: Открита процедура по ... още

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие

 
 
Възложител:
Община Поморие Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община ... още

Проектиране и изграждане на велоалеи” по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, ДБФП № BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от Община Пловдив в качеството и на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развит ( Брезово )

 
 
Възложител:
Община Пловдив Наименование: Проектиране и изграждане на велоалеи” по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, ДБФП № BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от ... още

Извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч

 
 
Възложител:
Община Ловеч Наименование: Извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Избор на изпълнители на СМР по проект „Изграждане на Парк „Арпезос-Север” - ІІІ етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр.Кърджали” Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР за изграждане на Парк "Арпезос - север" III етап - гр. Кърджали“ Обосо

 
 
Възложител:
Община Кърджали Наименование: Избор на изпълнители на СМР по проект „Изграждане на Парк „Арпезос-Север” - ІІІ етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр.Кърджали” Обособена ... още

Избор на изпълнител на СМР за основен ремонт и съпътстващи дейности СМР по спортна зала „Родопи“, реконструкция на стадион „Родопи“ и изграждане на спортни площадки в гр. Момчилград и други населени места в общината по проект: „Подобряване на центрове за

 
 
Възложител:
Община Момчилград Наименование: Избор на изпълнител на СМР за основен ремонт и съпътстващи дейности СМР по спортна зала „Родопи“, реконструкция на стадион „Родопи“ и изграждане на спортни ... още

Изграждане на нова сграда на 84-то ОУ „Васил Левски” в УПИ II-766,767, кв. 55а, с. Герман, район Панчарево, Столична Община

 
 
Възложител:
Столична община - Район "Панчарево" Наименование: Изграждане на нова сграда на 84-то ОУ „Васил Левски” в УПИ II-766,767, кв. 55а, с. Герман, район Панчарево, Столична Община Процедура: Открита ... още

Избор на изпълнител на дейности по проект „Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря

 
 
Възложител:
Община Хисаря Наименование: Избор на изпълнител на дейности по проект „Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря Процедура: Открита ... още

Реконструкция на междублокови паркови пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен

 
 
Възложител:
Община Шумен Наименование: Реконструкция на междублокови паркови пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен Процедура: Открита процедура по ... още

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 23/321/01157 „Подобряване качеството на живот в община Костенец чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс в гр.Костенец

 
 
Възложител:
Община Костенец Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 23/321/01157 „Подобряване качеството на живот в община Костенец чрез изграждане на спортно ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама