www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Обособена позиция № 1 - Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, ликвидиране на микросметища и почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград и зимно поддържане и снегопочистване

 
 
 
Възложител:
Община Димитровград Наименование: Обособена позиция № 1 - Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, ликвидиране на микросметища и почистване ... още

Поддръжка на обществени обекти и прилежащите към тях тротоари и зелени площи на територията на община Сапарева баня

 
 
 
Възложител:
Община Сапарева баня Наименование: Поддръжка на обществени обекти и прилежащите към тях тротоари и зелени площи на територията на община Сапарева баня Процедура: Открита процедура по ... още

Периодична доставка на строителни материали и бетонови изделия за нуждите на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1.”Инертни материали” Обособена позиция 2. „Бетонови тръби” Обособена позиция 3. „Бетонови изделия” Обособена

 
 
 
Възложител:
Община Камено Наименование: Периодична доставка на строителни материали и бетонови изделия за нуждите на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1.”Инертни ... още

Рехабилитация на детска площадка, в т.ч. доставка и монтаж на съоръжения

 
 
 
Възложител:
Община Лесичово Наименование: Рехабилитация на детска площадка, в т.ч. доставка и монтаж на съоръжения Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Долни Луковит, община Искър

 
 
 
Възложител:
Община Искър Наименование: Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Долни Луковит, община Искър Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.” с 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Инертни материали” Обособена позиция № 2. „Цимент” Обособена позиция № 3. „Бои” Обособена позиция № 4. „Асфалтобе

 
 
 
Възложител:
Община Димитровград Наименование: Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.” с 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Инертни ... още

Озеленяване на териториите за обществено ползване в Oбщина Асеновград, включващо създаване, възстановяване и подържане

 
 
 
Възложител:
Община Асеновград Наименование: Озеленяване на териториите за обществено ползване в Oбщина Асеновград, включващо създаване, възстановяване и подържане Процедура: Открита процедура по ... още

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни съоръжения

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни съоръжения Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Рехабилитация и благоустрояване на улици и път от общинската пътна мрежа

 
 
 
Възложител:
Община Кирково Наименование: Рехабилитация и благоустрояване на улици и път от общинската пътна мрежа Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Реконструкция, доизграждане и благоустрояване на градски парк – зона С – гр. Крумовград и изграждане, реконструкция и обновяване на детски площадки за игра на открито в ж.к. „Запад“, ж.к. „Дружба“ и ж.к. „Изгрев“ – гр. Крумовград, с. Поточница, с. Едрино,

 
 
 
Възложител:
Община Крумовград Наименование: Реконструкция, доизграждане и благоустрояване на градски парк – зона С – гр. Крумовград и изграждане, реконструкция и обновяване на детски площадки за игра на ... още

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в парковото пространство на селата Божурово и Стефаново ( Добрич )

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в парковото пространство на селата Божурово и Стефаново Процедура: Открита ... още

Изграждане на нова целоневна детска градина в УПИ ІV,КВ.44 по плана на село Опан, Община Опан

 
 
 
Възложител:
Община Опан Наименование: Изграждане на нова целоневна детска градина в УПИ ІV,КВ.44 по плана на село Опан, Община Опан Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама