www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Рехабилитация на улици 10-та и 13-та в с. Зърнево,община Тервел

 
 
 
Възложител:
Община Тервел Наименование: Рехабилитация на улици 10-та и 13-та в с. Зърнево,община Тервел Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Проектиране и изграждане на автоматизирани поливни системи на градини и дейности за изграждане и присъединяване на сондажи в централна градска част по обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Столична община Наименование: Проектиране и изграждане на автоматизирани поливни системи на градини и дейности за изграждане и присъединяване на сондажи в централна градска част по обособени ... още

Рехабилитация и изграждане на паркове, зелени площи, спортни съоръжения и детски площадки в населени места на територията на община Аврен“ по проект: „Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване при

 
 
 
Възложител:
Община Аврен Наименование: Рехабилитация и изграждане на паркове, зелени площи, спортни съоръжения и детски площадки в населени места на територията на община Аврен“ по проект: „Обновяване ... още

Реконструкция на междублокови паркови пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен

 
 
 
Възложител:
Община Шумен Наименование: Реконструкция на междублокови паркови пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен Процедура: Открита процедура по ... още

Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и обновяване на „Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1899” и изграждане на три броя детски площадки”, финансиран по мярка 322 на ПРСР

 
 
 
Възложител:
Община Годеч Наименование: Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и обновяване на „Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1899” и ... още

Доставка на декоративна растителност и цветя за нуждите на община Враца по две ободобени позиции: 1. Доставка на растителност; 2. Доставка на цвет

 
 
 
Възложител:
Община Враца Наименование: Доставка на декоративна растителност и цветя за нуждите на община Враца по две ободобени позиции: 1. Доставка на растителност; 2. Доставка на цвет Процедура: Открита ... още

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”

 
 
 
Възложител:
Община Лясковец Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка” Процедура: ... още

Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра” от О.Т. 431 до О.т. 576, 0+000 до 0+114.74 и локалните платна и тротоари на бул. „Одрин”в гр. Любимец”

 
 
 
Възложител:
Община Любимец Наименование: Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра” от О.Т. 431 до О.т. 576, 0+000 до 0+114.74 и локалните платна и тротоари на бул. ... още

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улична мрежа в населени места на територията на Община Сунгурларе

 
 
 
Възложител:
Община Сунгурларе Наименование: Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улична мрежа в населени места на територията на Община Сунгурларе Процедура: Открита процедура по ... още

Определяне на изпълненител на СМР за обект ”Рехабилитация и благоустрояване на градски парк гр. Исперих, общ. Исперих”

 
 
 
Възложител:
Община Исперих Наименование: Определяне на изпълненител на СМР за обект ”Рехабилитация и благоустрояване на градски парк гр. Исперих, общ. Исперих” Процедура: Открита процедура по ... още

Избор на изпълнител на СМР на спортна площадка в с.Стожер

 
 
 
Възложител:
Община Добрич Наименование: Избор на изпълнител на СМР на спортна площадка в с.Стожер Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2014г.

 
 
 
Възложител:
Община Троян Наименование: Текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2014г. Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама