www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Избор на изпълнител на СМР по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на Община Ловеч

  
Възложител:
    Община Ловеч Наименование: Избор на изпълнител на СМР по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на Община ... още

Изпълнение на строително - монтажни работи, вкл. доставка и монтаж на изделия и съоръжения, за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. - № 04/322/00461 „Обновяване и развитие на населенит

  
Възложител:
    Община Елена Наименование: Изпълнение на строително - монтажни работи, вкл. доставка и монтаж на изделия и съоръжения, за реализиране на проект от община Елена, финансиран ... още

Поддържане на зелени площи– общинска собственост, дървесна и храстова растителност и паркоустройство на територията на Община Плевен

  
Възложител:
    Община Плевен Наименование: Поддържане на зелени площи– общинска собственост, дървесна и храстова растителност и паркоустройство на територията на Община ... още

Строителство на обект: " Създаване на атракции за посетителите в община Стрелча чрез изграждане на туристически център за представяне на културно историческото наследство и съоръжения за велотуризъм", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програм

  
Възложител:
  Община Стрелча Наименование: Строителство на обект: " Създаване на атракции за посетителите в община Стрелча чрез изграждане на туристически център за представяне на културно ... още

Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа.

  
Възложител:
  ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Наименование: Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа. Процедура: Открита процедура по ... още

Изграждане, ремонт и благоустрояване на общински обекти на територията на община Добричка, град Добрич

  
Възложител:
  Община Добричка Наименование: Изграждане, ремонт и благоустрояване на общински обекти на територията на община Добричка, град Добрич Процедура: Открита процедура по ЗОП Срок ... още

Доставка на цветен разсад и декоративна растителност”,в две обособени позиции” Обособените позици в предмета на поръчката са следните : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Доставка на цветен разсад за пролетно и есенно зацветяване в община Казанлък” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

  
Възложител:
  Община Казанлък Наименование: Доставка на цветен разсад и декоративна растителност”,в две обособени позиции” Обособените позици в предмета на поръчката са следните : ОБОСОБЕНА ... още

Избор на изпълнители за извършване на целогодишно поддържане и почистване на съществуващите зелени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, на детските съоръжения, на поливните системи, на питейните фонта

  
Възложител:
  Община Созопол Наименование: Избор на изпълнители за извършване на целогодишно поддържане и почистване на съществуващите зелени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, ... още

„СТРОИТЕЛНО - МОТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ“

  
Възложител:
  Община Чупрене - област Видин Наименование: „СТРОИТЕЛНО - МОТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ“ ... още

Строително-монтажни работи за изграждане и рехабилитация на детски площадки в община Луковит и реконструкция и благоустрояване на площад „Трети март” в гр. Лукови

  
Възложител:
  Община Луковит Наименование: Строително-монтажни работи за изграждане и рехабилитация на детски площадки в община Луковит и реконструкция и благоустрояване на площад „Трети март” ... още

Строително - монтажни работи за eнергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град Луковит

  
Възложител:
  Община Луковит Наименование: Строително - монтажни работи за eнергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град Луковит Процедура: Открита процедура по ЗОП Срок за ... още

„Изпълнение на строително-монтажни работи по проекти на община Хайредин, «Реконструкция и рехабилитация на централен площад, Паркове, Зелени площи..

 
 
Възложител:
Община Хайредин Наименование: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН, ФИНАНСИРАНИ ОТ МЕРКИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама