www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Изпълнение на СМР във връзка с проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и обновяване на детска площадка – УПИ IV-550, кв. 87, гр. Грамада”. Обособена

 
 
 
Възложител:
Община Грамада Наименование: Изпълнение на СМР във връзка с проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: ... още

Основен ремонт на тротоар по ул. „Х.Димитър“ гр.Разград

 
 
 
Възложител:
Община Разград Наименование: Основен ремонт на тротоар по ул. „Х.Димитър“ гр.Разград Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Рехабилитация и реконструкция на улични и тротоарни платна на територията на Община Троян през 2014 г.”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 1.Реконструкция на участъци от тротоарни платна по ул.”В.Левски” в ЦГЧ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 2.Основен ремон

 
 
 
Възложител:
Община Троян Наименование: Рехабилитация и реконструкция на улични и тротоарни платна на територията на Община Троян през 2014 г.”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 1.Реконструкция на ... още

Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на гр. Ямбол

 
 
 
Възложител:
Община Ямбол Наименование: Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на гр. Ямбол Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване ... още

Благоустрояване на улици в населени места от община Септември

 
 
 
Възложител:
Община Септември Наименование: Благоустрояване на улици в населени места от община Септември Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Избор на Изпълнители за осъществяване на СМР по проекти на Община Тополовград, съгласно договори, финансирани по мярка 321 на „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013 г, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР по прое

 
 
 
Възложител:
Община Тополовград Наименование: Избор на Изпълнители за осъществяване на СМР по проекти на Община Тополовград, съгласно договори, финансирани по мярка 321 на „Програма за развитие на селските ... още

Основен ремонт на улици в град Белене, с. Деков и с. Бяла вода и изграждане на междублокови площадни пространства в град Белене

 
 
 
Възложител:
Община Белене Наименование: Основен ремонт на улици в град Белене, с. Деков и с. Бяла вода и изграждане на междублокови площадни пространства в град Белене Процедура: Открита процедура по ... още

Строителство на нова детска градина в УПИ I, кв.15, с.Равадиново, Община Созопол

 
 
 
Възложител:
Община Ардино Наименование: Строителство на нова детска градина в УПИ I, кв.15, с.Равадиново, Община Созопол Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино

 
 
 
Възложител:
Община Ардино Наименование: Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Строително-монтажни работи (СМР) - изграждане на открита детска площадка, в т.ч. фундаменти под съоръженията за игра, ударопоглъщаща пясъчна настилка и монтаж на съоръжения за игра в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград

 
 
 
Възложител:
Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Наименование: Строително-монтажни работи (СМР) - изграждане на открита детска площадка, в т.ч. фундаменти под съоръженията за игра, ударопоглъщаща ... още

Проектиране и изпълнение на обект: Реконструкция на спортна площадка и съпътстващите съоръжения, поставяне на спомагателни постройки – трибуни и модулни павилиони в открити спортни съоръжения на Национална спортна академия “Васил Левски“ гр. София, Студен

 
 
 
Възложител:
Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски" Наименование: Проектиране и изпълнение на обект: Реконструкция на спортна площадка и съпътстващите съоръжения, поставяне на спомагателни ... още

Подобряване енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница”, СОУ „Св. Константин Кирил Философ”, СОУ „Константин Величков”, Детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил Попов”, СОУ „Братя Миладинови” и ОП „Чистота” в гр. Пловдив по обособени позиции: Обос

 
 
 
Възложител:
Община Пловдив Наименование: Подобряване енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница”, СОУ „Св. Константин Кирил Философ”, СОУ „Константин Величков”, Детски ясли ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама