www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Извършване на СМР по реконструкция, саниране и модернизация на спортна инфраструктура в община Земен, включващи следните обекти: стадион към ФК Пирин-Земен, паркоустройство, обслужваща сграда със Спортна зала и басейн

 
 
 
Възложител:
Община Земен Наименование: Извършване на СМР по реконструкция, саниране и модернизация на спортна инфраструктура в община Земен, включващи следните обекти: стадион към ФК Пирин-Земен, ... още

Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване, зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Белица

 
 
 
Възложител:
Община Белица Наименование: Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване, зимно поддържане и ... още

Изграждане и доизграждане на обекти по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доизграждане пожароизвестителна инсталация сграда Община Горна Оряховица Обособена позиция №2: Изграждане на пожароизвестителна инсталация в ДВХУИ, с. Драганово Обособена пози

 
 
 
Възложител:
Община Горна Оряховица Наименование: Изграждане и доизграждане на обекти по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доизграждане пожароизвестителна инсталация сграда Община Горна Оряховица ... още

Извършване на строително - монтажни работи на следните обекти: Спортна площадка „Велешана”, Спортен комплекс в УПИ-II, УПИ-X, УПИ-ХI, кв. 187, реконструкция на зелени площи около градски стадион „Академик”, реконструкция и рехабилитация на част от уличнат

 
 
 
Възложител:
Община Свищов Наименование: Извършване на строително - монтажни работи на следните обекти: Спортна площадка „Велешана”, Спортен комплекс в УПИ-II, УПИ-X, УПИ-ХI, кв. 187, реконструкция на зелени ... още

Строително монтажни работи по проект №20/321/01338 „Изграждане и ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Твърдица, както следва: Стадион/нов и стар/-град Твърдица, спортна площадка –град Шивачево, стадион село Бяла Паланка

 
 
 
Възложител:
Община Твърдица Наименование: Строително монтажни работи по проект №20/321/01338 „Изграждане и ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Твърдица, както следва: Стадион/нов и стар/-град ... още

СМР на обект „Вертикална планировка на централна част с. Виноград”

 
 
 
Възложител:
Община Стражица Наименование: СМР на обект „Вертикална планировка на централна част с. Виноград” Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Избор на изпълнител за строително монтажни и ремонтни работи по проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра", Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/011” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 на Оперативна програма “

 
 
 
Възложител:
Община Силистра Наименование: Избор на изпълнител за строително монтажни и ремонтни работи по проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра", Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/011” за предоставяне ... още

“ДОСТАВКА НА ПАРКОВО И УЛИЧНО ОБОРУДВАНЕ” , С три обособени позиции: Обособена позиция 1:”Доставка на бетонови изделия-кошчета и маси за тенис на открито” Обособена позиция 2: „Доставка на съоръжения за игра на деца” Обособена позиция 3: „Доставка на пейк

 
 
 
Възложител:
Община Тервел Наименование: “ДОСТАВКА НА ПАРКОВО И УЛИЧНО ОБОРУДВАНЕ” , С три обособени позиции: Обособена позиция 1:”Доставка на бетонови изделия-кошчета и маси за тенис на открито” ... още

Изготвяне и съгласуване на работен проект за изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк Св. Димитър”, в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оп

 
 
 
Възложител:
Община Добрич Наименование: Изготвяне и съгласуване на работен проект за изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк Св. Димитър”, в изпълнение на Проект „Бъдеще за ... още

Строително-монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Монтана

 
 
 
Възложител:
Община Монтана Наименование: Строително-монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Монтана Процедура: Открита процедура по ... още

Избор на изпълнител на СМР на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя комбинирани спортни площадки на територията на община Завет', дейност по Проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със сво

 
 
 
Възложител:
Община Завет Наименование: Избор на изпълнител на СМР на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя комбинирани спортни площадки на територията на община Завет', дейност по Проект: ... още

Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция/ Рехабилитация на спортен комплекс УПИ XIII,кв.65,гр.Бобошево, обл. Кюстендил

 
 
Възложител:
Община Бобошево Наименование: Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция/ Рехабилитация на спортен комплекс УПИ XIII,кв.65,гр.Бобошево, обл. Кюстендил" Процедура: Открита процедура по ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама