www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи – паркове, площади и градини, детски площадки (10 обекта) в осем населени места на територията на община Иваново ( Иваново )

 
 
 
Възложител:
Община Иваново Наименование: Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи – паркове, площади и градини, детски площадки (10 обекта) в осем населени места на територията на община ... още

Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова

 
 
 
Възложител:
Столична община Наименование: Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, по ... още

СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм

 
 
 
Възложител:
Община Велико Търново Наименование: СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ... още

Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото "Ариана" в парк "Борисова Градина" ( София (столица) )

 
 
 
Възложител:
Столична община Наименование: Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото "Ариана" в парк "Борисова Градина" Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, по Оперативна програма “Регионално развитие“ 2007 – 2013г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-09/2012/0

 
 
 
Възложител:
Община Смолян Наименование: Извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, по Оперативна програма ... още

Доставка и монтаж на оборудване за спортна зала, леглова база, зала за тренировки и столова, както и благоустрояване и паркоустрояване на УПИ ХІ, кв. 8 /оборудване на волейболно и футболно игрище/, във връзка с изпълнението на проект

 
 
 
Възложител:
Община Дългопол Наименование: Доставка и монтаж на оборудване за спортна зала, леглова база, зала за тренировки и столова, както и благоустрояване и паркоустрояване на УПИ ХІ, кв. 8 /оборудване на ... още

Строителство на обекти по Проект с наименование „Подобряване на средата на живот в населените места от Община Сливо поле, разположени по поречието на р. Дунав и подобряване на достъпа до крайбрежната зона на гр. Сливо поле“

 
 
 
Възложител:
Община Сливо поле Наименование: Строителство на обекти по Проект с наименование „Подобряване на средата на живот в населените места от Община Сливо поле, разположени по поречието на р. Дунав и ... още

Изпълнение на строително-монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. София, Столична община: район Изгрев, ул. Чарлз Дарвин № 3, бл. 10 с регистрационен № 1-31ПМ-003K-001 и район Илинден, ж.к.

 
 
 
Възложител:
Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи ... още

Инженеринг - проектиранe и израждане на мултифункционално игрище - мини футбол, баскетбол и волейбол", пл. "Ал. Стамболийски", в терен за озеленяване, кв. 54 по ПУП на град Тополовград и изграждане на паркинг на ул. "Варна" Тополовград

 
 
 
Възложител:
Община Тополовград Наименование: Инженеринг - проектиранe и израждане на мултифункционално игрище - мини футбол, баскетбол и волейбол", пл. "Ал. Стамболийски", в терен за озеленяване, кв. 54 по ПУП на ... още

Извършване на строително-монтажни работи за обекти: „Развитие на спорта в община Борован - изграждане на мултифункционални спортни площадки в с. Борован, с. Малорад, с. Добролево, общ. Борован”

 
 
 
Възложител:
Община Борован Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за обекти: „Развитие на спорта в община Борован - изграждане на мултифункционални спортни площадки в с. Борован, с. Малорад, ... още

Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три броя игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново, община Дряново”

 
 
 
Възложител:
Община Дряново Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три броя игрища за футбол, волейбол и баскетбол и ... още

Изпълнение на СМР във връзка с проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и обновяване на детска площадка – УПИ IV-550, кв. 87, гр. Грамада”. Обособена

 
 
 
Възложител:
Община Грамада Наименование: Изпълнение на СМР във връзка с проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама