www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на спортен комплекс Брацигово и мултифункционално игрище в гр. Брацигово – община Брацигово

 
 
Възложител:
Община Брацигово Наименование: Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на спортен комплекс Брацигово и мултифункционално игрище в гр. Брацигово – община ... още

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и обновяване на зелени площи, обслужваща социална и техническа инфраструктура, съществуващи водни площи и изграждане на обществен паркинг в парк «Цар Симеоновата град

 
 
Възложител:
Община Пловдив Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и обновяване на зелени площи, обслужваща социална и техническа ... още

Рехабилитация на обществени зелени площи и реконструкция на улична мрежа и тротоари в с. Черниче, с. Крупник и гр. Симитли

 
 
Възложител:
Община Симитли Наименование: Рехабилитация на обществени зелени площи и реконструкция на улична мрежа и тротоари в с. Черниче, с. Крупник и гр. Симитли Процедура: Открита процедура по ... още

Избор на изпълнител по проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи -град Ветово, община Ветово" с две обособени позиции:/ 1. Реконструкция на площад, тротоари и рехабилитация на общински зелени пло

 
 
Възложител:
Община Ветово Наименование: Избор на изпълнител по проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи -град Ветово, община Ветово" с две обособени ... още

Строителство на обект: „Изграждане на съоръжение за спорт и отдих в град Стрелча с подобект "Колоездачна пътека”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 313, съгласно Договор за финансиране с номер

 
 
Възложител:
Община Стрелча Наименование: Строителство на обект: „Изграждане на съоръжение за спорт и отдих в град Стрелча с подобект "Колоездачна пътека”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за ... още

Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на детски площадки за игра на открито в град Царево” Предметът на поръчката включва три обособени позиции: ЛОТ 1: „Изграждане на детска площадка за игра на открито „Дъга“, град Царево, ул. „Михаил Гер

 
 
Възложител:
Община Царево Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на детски площадки за игра на открито в град Царево” Предметът на поръчката включва три обособени позиции: ЛОТ 1: ... още

Извършване на строително-монтажни работи за обекти:„Изграждане на спортен комплекс в с. Брест, спортен комплекс в гр. Гулянци и спортни площадки в с. Гиген, с. Долни вит, с. Сомовит и с. Милковица”

 
 
Възложител:
Община Гулянци Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за обекти:„Изграждане на спортен комплекс в с. Брест, спортен комплекс в гр. Гулянци и спортни площадки в с. Гиген, с. Долни вит, ... още

Извършване на строително-монтажни работи за обекти: „Реконструкция и доизграждане на спортен комплекс Брацигово и мултифункционално игрище в гр. Брацигово – община Брацигово”

 
 
Възложител:
Община Брацигово Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за обекти: „Реконструкция и доизграждане на спортен комплекс Брацигово и мултифункционално игрище в гр. Брацигово – ... още

Изграждане на обществена зелена площ в ж.к. Дъбника, кв. 124, УПИ ІІІ, IV, V - гр. Враца

 
 
Възложител:
Община Враца Наименование: Изграждане на обществена зелена площ в ж.к. Дъбника, кв. 124, УПИ ІІІ, IV, V - гр. Враца Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Залесяване на гори, пострадали от снеголом през 2012г

 
 
Възложител:
Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Борима към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца Наименование: Залесяване на гори, пострадали от ... още

„Рехабилитация и обновяване на обществен парк „Хижата”, гр. Враца”

  
Възложител:
    Община Враца   Наименование:   „Рехабилитация и обновяване на обществен парк „Хижата”, гр. Враца” Процедура: Открита процедура ... още

Изпълнение на строително-монтажни работи по три обособени позиции: ПОЗИЦИЯ № 1: Изграждане на детска и спортна площадка в УПИ І, кв. 280, жк. „Медковец”; ПОЗИЦИЯ № 2: Изграждане на паркова зона в района на Медковско дере, от бул. „Втори юни” до бул. „Васи

  
Възложител:
    Община Враца   Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по три обособени позиции: ПОЗИЦИЯ № 1: Изграждане на детска и спортна площадка в УПИ І, ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама