www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Избор на изпълнител за доставка на посадъчен материал – цветя, храсти и тревни смески, препарати за растителна защита, торове и почва за озеленяване на територията на Община Несебър по обособени позиции: № 1 БКС - град Несебър № 2 БКС - град Свети Влас № ( Руен )

 
 
 
Възложител:
Община Несебър Наименование: Избор на изпълнител за доставка на посадъчен материал – цветя, храсти и тревни смески, препарати за растителна защита, торове и почва за озеленяване на територията ... още

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие

 
 
 
Възложител:
Община Поморие Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Обединено детско заведение (ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община ... още

Рехабилитация на обществени зeлени площи в гр.Котел, с.Малко село, с.Тича, с.Филаретово и с.Ябланово

 
 
 
Възложител:
Община Котел Наименование: Рехабилитация на обществени зeлени площи в гр.Котел, с.Малко село, с.Тича, с.Филаретово и с.Ябланово Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Доизграждане на Многофункционална спортна зала гр. Мездра

 
 
 
Възложител:
Община Мездра Наименование: Доизграждане на Многофункционална спортна зала гр. Мездра Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

СМР по проект:”Обновяване и реконструкция на градска среда – площад, пешеходна зона и градски парк „ –спортен сектор – четвърти етап и градски парк – пети етап

 
 
 
Възложител:
Община Полски Тръмбеш Наименование: СМР по проект:”Обновяване и реконструкция на градска среда – площад, пешеходна зона и градски парк „ –спортен сектор – четвърти етап и градски ... още

Строително-монтажни работи по реконструкция и благоустрояване на градски площад и парк , УПИ XX, кв.48, гр.Върбица, община Върбица

 
 
 
Възложител:
Община Върбица Наименование: Строително-монтажни работи по реконструкция и благоустрояване на градски площад и парк , УПИ XX, кв.48, гр.Върбица, община Върбица Процедура: Открита процедура по ... още

Определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Ремонт включващ внедряване на мерки за енергийна ефективност и оборудване на пет детски заведения в Община Исперих /СМР и инженеринг/"

 
 
 
Възложител:
Община Исперих Наименование: Определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Ремонт включващ внедряване на мерки за енергийна ефективност и оборудване на пет детски заведения в Община ... още

Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Алабин”, Етап III: от ул. „Солунска” до ул. „Алабин”; 2. Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за ус ( София (столица) )

 
 
 
Възложител:
Столична община Наименование: Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. ... още

Реконструкция на междублокови паркови пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен

 
 
 
Възложител:
Община Шумен Наименование: Реконструкция на междублокови паркови пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен Процедура: Открита процедура по ... още

Изпълнение на СМР на територията на община Лозница по подобекти : 1. Повишаване на енергийна ефективност на ОУ ”Свети, свети Кирил и Методий” с. Трапище 2. Изграждане на център за настаняване от семеен тип в с.Крояч 3. Изграждане на спортна площадка в с.Г

 
 
 
Възложител:
Община Лозница Наименование: Изпълнение на СМР на територията на община Лозница по подобекти : 1. Повишаване на енергийна ефективност на ОУ ”Свети, свети Кирил и Методий” с. Трапище 2. ... още

Изграждане на мултифункционална спортна площадка в УПИ ІІ за спорт, кв. 15 гр. Горна Оряховица” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в УПИ ІІ за спорт, кв. 15 гр. Горна Оряховица – І етап” Обособена

 
 
 
Възложител:
Община Горна Оряховица Наименование: Изграждане на мултифункционална спортна площадка в УПИ ІІ за спорт, кв. 15 гр. Горна Оряховица” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на ... още

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Развитие на спорта в община Долна баня – реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна баня

 
 
 
Възложител:
Община Долна баня Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Развитие на спорта в община Долна баня – реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама