www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Благоустрояване на централна градска част и прилежащите улици на гр. Болярово, община Болярово, чрез извършване на строително-монтажни работи и озеленяване

 
 
Възложител:
Община Болярово Наименование: Благоустрояване на централна градска част и прилежащите улици на гр. Болярово, община Болярово, чрез извършване на строително-монтажни работи и ... още

Изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”, включително разширение на пешеходна зона III етап

 
 
Възложител:
Община Търговище Наименование: Изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”, включително разширение на пешеходна ... още

Избор на изпълнител на СМР в рамките на проект на Община Перник “Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионална развитие чрез Оперативна програма „ Регионално развитие 2007 – 2013”. В съотв

 
 
Възложител:
Община Перник Наименование: Избор на изпълнител на СМР в рамките на проект на Община Перник “Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за ... още

Извършване на строително-монтажни работи за обекти: „Развитие на спорта в община Ружинци - изграждане на спортни комплекси в с. Ружинци и с. Дреновец - общ. Ружинци”

 
 
Възложител:
Община Ружинци Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за обекти: „Развитие на спорта в община Ружинци - изграждане на спортни комплекси в с. Ружинци и с. Дреновец - общ. ... още

Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на спортен комплекс Брацигово и мултифункционално игрище в гр. Брацигово – община Брацигово

 
 
Възложител:
Община Брацигово Наименование: Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на спортен комплекс Брацигово и мултифункционално игрище в гр. Брацигово – община ... още

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и обновяване на зелени площи, обслужваща социална и техническа инфраструктура, съществуващи водни площи и изграждане на обществен паркинг в парк «Цар Симеоновата град

 
 
Възложител:
Община Пловдив Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и обновяване на зелени площи, обслужваща социална и техническа ... още

Рехабилитация на обществени зелени площи и реконструкция на улична мрежа и тротоари в с. Черниче, с. Крупник и гр. Симитли

 
 
Възложител:
Община Симитли Наименование: Рехабилитация на обществени зелени площи и реконструкция на улична мрежа и тротоари в с. Черниче, с. Крупник и гр. Симитли Процедура: Открита процедура по ... още

Избор на изпълнител по проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи -град Ветово, община Ветово" с две обособени позиции:/ 1. Реконструкция на площад, тротоари и рехабилитация на общински зелени пло

 
 
Възложител:
Община Ветово Наименование: Избор на изпълнител по проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи -град Ветово, община Ветово" с две обособени ... още

Строителство на обект: „Изграждане на съоръжение за спорт и отдих в град Стрелча с подобект "Колоездачна пътека”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 313, съгласно Договор за финансиране с номер

 
 
Възложител:
Община Стрелча Наименование: Строителство на обект: „Изграждане на съоръжение за спорт и отдих в град Стрелча с подобект "Колоездачна пътека”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за ... още

Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на детски площадки за игра на открито в град Царево” Предметът на поръчката включва три обособени позиции: ЛОТ 1: „Изграждане на детска площадка за игра на открито „Дъга“, град Царево, ул. „Михаил Гер

 
 
Възложител:
Община Царево Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на детски площадки за игра на открито в град Царево” Предметът на поръчката включва три обособени позиции: ЛОТ 1: ... още

Извършване на строително-монтажни работи за обекти:„Изграждане на спортен комплекс в с. Брест, спортен комплекс в гр. Гулянци и спортни площадки в с. Гиген, с. Долни вит, с. Сомовит и с. Милковица”

 
 
Възложител:
Община Гулянци Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за обекти:„Изграждане на спортен комплекс в с. Брест, спортен комплекс в гр. Гулянци и спортни площадки в с. Гиген, с. Долни вит, ... още

Извършване на строително-монтажни работи за обекти: „Реконструкция и доизграждане на спортен комплекс Брацигово и мултифункционално игрище в гр. Брацигово – община Брацигово”

 
 
Възложител:
Община Брацигово Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за обекти: „Реконструкция и доизграждане на спортен комплекс Брацигово и мултифункционално игрище в гр. Брацигово – ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама