www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Изграждане на спортна площадка с изкуствено тревно покритие в гр. Септември

 
 
 
Възложител:
Община Септември Наименование: Изграждане на спортна площадка с изкуствено тревно покритие в гр. Септември Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Реконструкция на лятно кино "Яворов" в ПИ 57491.503.470, реконструкция на крайбрежна алея "Яворов" в отсечката между стария кей, и лятното кино в ПИ 57491.503.343, ПИ 57491.503.473, и ПИ 57491.503.471 и ПИ 57491.503.470 по плана на гр.Поморие

 
 
 
Възложител:
Община Поморие Наименование: Реконструкция на лятно кино "Яворов" в ПИ 57491.503.470, реконструкция на крайбрежна алея "Яворов" в отсечката между стария кей, и лятното кино в ПИ 57491.503.343, ПИ 57491.503.473, и ПИ ... още

Поддържане и ремонт на уличното и парковото осветление на Община Шумен

 
 
 
Възложител:
Община Шумен Наименование: Поддържане и ремонт на уличното и парковото осветление на Община Шумен Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Строително-монтажни работи по проект „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо”

 
 
 
Възложител:
Община Смядово Наименование: Строително-монтажни работи по проект „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. по Мярка 322 „Обновяване ... още

Изготвяне на работни проекти за основен ремонт/реконструкция/обновяване на детски градини

 
 
 
Възложител:
Община Враца Наименование: Изготвяне на работни проекти за основен ремонт/реконструкция/обновяване на детски градини Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Основен ремонт на площад "Христо Ботев"-гр.Елхово

 
 
 
Възложител:
Община Елхово Наименование: Основен ремонт на площад "Христо Ботев"-гр.Елхово Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: 03.09.2014 г.  Час: ... още

Ремонт на улица „Тодор Александров“ в гр. Банско, Община Банско

 
 
 
Възложител:
Община Банско Наименование: Ремонт на улица „Тодор Александров“ в гр. Банско, Община Банско Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Воднянци, Ф.Дянково и Бенковски” в три обособени позиции: ОП 1 – обект с.Воднянци; ОП 2 – обект с.Ф.Дянково и ОП 3 – обект с.Бенковски

 
 
 
Възложител:
Община Добричка Наименование: Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Воднянци, Ф.Дянково и Бенковски” в три обособени позиции: ОП 1 – обект с.Воднянци; ОП 2 – ... още

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на „Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на общинска инфраструктура в с.Стоб и с.Мурсалево, Община Кочериново”

 
 
 
Възложител:
Община Кочериново Наименование: Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на „Строително-монтажни работи по рехабилитация и реконструкция на общинска инфраструктура в с.Стоб и ... още

Изграждане на детска площадка, оборудвана с комбинирани детски съоръжения достъпни за деца с ограничени двигателни функции, в СОУ „Христо Ботев”, гр. Карнобат и изграждане на спортна площадка в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Карнобат, в изпълнение на

 
 
 
Възложител:
Община Карнобат Наименование: Изграждане на детска площадка, оборудвана с комбинирани детски съоръжения достъпни за деца с ограничени двигателни функции, в СОУ „Христо Ботев”, гр. Карнобат и ... още

РЕМОНТ ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ – 2014 Г. - 6 обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Ковачевци Наименование: РЕМОНТ ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ – 2014 Г. - 6 обособени позиции Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Изграждане на многофункционални спортни площадки в общинските центрове и покрити плувни басейни в тях - тринадесети транш

 
 
 
Възложител:
Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/ Наименование: Изграждане на многофункционални спортни площадки в общинските ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама