www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Доставка на декоративна растителност и цветя за нуждите на община Враца по две ободобени позиции: 1. Доставка на растителност; 2. Доставка на цвет

 
 
 
Възложител:
Община Враца Наименование: Доставка на декоративна растителност и цветя за нуждите на община Враца по две ободобени позиции: 1. Доставка на растителност; 2. Доставка на цвет Процедура: Открита ... още

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”

 
 
 
Възложител:
Община Лясковец Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка” Процедура: ... още

Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра” от О.Т. 431 до О.т. 576, 0+000 до 0+114.74 и локалните платна и тротоари на бул. „Одрин”в гр. Любимец”

 
 
 
Възложител:
Община Любимец Наименование: Строително-монтажните работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Силистра” от О.Т. 431 до О.т. 576, 0+000 до 0+114.74 и локалните платна и тротоари на бул. ... още

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улична мрежа в населени места на територията на Община Сунгурларе

 
 
 
Възложител:
Община Сунгурларе Наименование: Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улична мрежа в населени места на територията на Община Сунгурларе Процедура: Открита процедура по ... още

Определяне на изпълненител на СМР за обект ”Рехабилитация и благоустрояване на градски парк гр. Исперих, общ. Исперих”

 
 
 
Възложител:
Община Исперих Наименование: Определяне на изпълненител на СМР за обект ”Рехабилитация и благоустрояване на градски парк гр. Исперих, общ. Исперих” Процедура: Открита процедура по ... още

Избор на изпълнител на СМР на спортна площадка в с.Стожер

 
 
 
Възложител:
Община Добрич Наименование: Избор на изпълнител на СМР на спортна площадка в с.Стожер Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2014г.

 
 
 
Възложител:
Община Троян Наименование: Текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2014г. Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Поморие ( Царево )

 
 
 
Възложител:
Община Поморие Наименование: Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Поморие Процедура: Открита процедура по ... още

Упражняване на строителен надзор на „СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции ( Лясковец )

 
 
 
Възложител:
Община Велико Търново Наименование: Упражняване на строителен надзор на „СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по ... още

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Подобряване на условията на градската среда в община Никопол чрез благоустрояване и паркоустрояване на площадните и паркови пространства в селата: Асеново, Дебова, Жернов, Въбел, Любеново, Лозиц

 
 
 
Възложител:
Община Никопол Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Подобряване на условията на градската среда в община Никопол чрез благоустрояване и паркоустрояване ... още

Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дъл

 
 
 
Възложител:
Община Сливен Наименование: Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, ... още

Избор на изпълнител за извършване на основни строителни дейности по инвестиционен проект ( Брацигово )

 
 
 
Възложител:
Община Панагюрище Наименование: Избор на изпълнител за извършване на основни строителни дейности по инвестиционен проект " Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама