www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Залесяване на гори, пострадали от снеголом през 2012г

 
 
Възложител:
Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Борима към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца Наименование: Залесяване на гори, пострадали от ... още

„Рехабилитация и обновяване на обществен парк „Хижата”, гр. Враца”

  
Възложител:
    Община Враца   Наименование:   „Рехабилитация и обновяване на обществен парк „Хижата”, гр. Враца” Процедура: Открита процедура ... още

Изпълнение на строително-монтажни работи по три обособени позиции: ПОЗИЦИЯ № 1: Изграждане на детска и спортна площадка в УПИ І, кв. 280, жк. „Медковец”; ПОЗИЦИЯ № 2: Изграждане на паркова зона в района на Медковско дере, от бул. „Втори юни” до бул. „Васи

  
Възложител:
    Община Враца   Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по три обособени позиции: ПОЗИЦИЯ № 1: Изграждане на детска и спортна площадка в УПИ І, ... още

Изпълнение на СМР за обект „Благоустрояване и озеленяване на площадно пространство гр. Лъки” ;„Доставка и монтаж на фонтани – класически и сух фонтан” ;„Доставка и монтаж за места за отдих

  
Възложител:
    Община Лъки   Наименование: Изпълнение на СМР за обект „Благоустрояване и озеленяване на площадно пространство гр. Лъки” ;„Доставка и монтаж на ... още

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участъка от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства

  
Възложител:
    Община Русе   Наименование: Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участъка от ... още

Проектиране на улично и алейно осветление

  
Възложител:
    Община Троян   Наименование: Проектиране на улично и алейно осветление Процедура: Открита процедура по ЗОП Срок за закупуване на документация за ... още

Пристрояване, реконструкция и модернизация на Спортна зала – гр. Велики Преслав

  
Възложител:
    Община Велики Преслав   Наименование: Пристрояване, реконструкция и модернизация на Спортна зала – гр. Велики Преслав Процедура: Открита процедура по ... още

Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълг

  
Възложител:
    Община Сливен   Наименование: Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите алеи и площадки на ... още

Изготвяне и съгласуване на работни проекти за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари”, в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програм

  
Възложител:
    Община Добрич   Наименование: Изготвяне и съгласуване на работни проекти за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари”, в изпълнение на ... още

Изготвяне на инвестиционни проекти по три обособени позиции

  
Възложител:
    Община Карнобат   Наименование: Изготвяне на инвестиционни проекти по три обособени позиции Процедура: Открита процедура по ЗОП Срок за закупуване ... още

Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на град Русе

  
Възложител:
    Община Русе   Наименование: Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на град Русе Процедура: Открита процедура по ЗОП Срок за ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама