www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Изпълнение на сроително-монтажни работи по проект: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони

 
 
 
Възложител:
Община Сливен Наименование: Изпълнение на сроително-монтажни работи по проект: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Рехабилитация на обществени зелени площи и изграждане на детски площадки и монтаж на съоръжения

 
 
 
Възложител:
Община Чирпан Наименование: Рехабилитация на обществени зелени площи и изграждане на детски площадки и монтаж на съоръжения Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Строително монтажни работи за създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Футболен стадион и спортна зала „Алада”, Спортна зала „Емовци” в гр. Неделино и Спортна площадка „Средец в с. Средец” по три обособени позиции Обосо

 
 
 
Възложител:
Община Неделино Наименование: Строително монтажни работи за създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Футболен стадион и спортна зала „Алада”, ... още

Поддържане на зелени площи– общинска собственост, дървесна и храстова растителност и паркоустройство на територията на Община Плевен

 
 
 
Възложител:
Община Плевен Наименование: Поддържане на зелени площи– общинска собственост, дървесна и храстова растителност и паркоустройство на територията на Община Плевен Процедура: Открита ... още

Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект 21/313/00161 „Изграждане на туристическа пътека село Крайна - местност „Екмеджовица” и създаване на интегриран туристически продукт

 
 
 
Възложител:
Община Неделино Наименование: Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект 21/313/00161 „Изграждане на туристическа пътека село Крайна - местност „Екмеджовица” и ... още

Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково ( Хасково )

 
 
 
Възложител:
Община Хасково Наименование: Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково" Процедура: Открита процедура по ... още

Изпълнение на СМР по проекти на община Минерални бани, съгласно договори, финансирани по мярка 322 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г,по две обособени позицииИзпълнение на СМР по проекти на община Минерални бани, съгласно договори, фин

 
 
 
Възложител:
Община Минерални бани Наименование: Изпълнение на СМР по проекти на община Минерални бани, съгласно договори, финансирани по мярка 322 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г,по две ... още

Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец – гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. Драганица”, финасиран по договор № 12/322/000199/23. ( Чипровци )

 
 
 
Възложител:
Община Вършец Наименование: Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец – гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. ... още

Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи – паркове, площади и градини, детски площадки (10 обекта) в осем населени места на територията на община Иваново ( Иваново )

 
 
 
Възложител:
Община Иваново Наименование: Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи – паркове, площади и градини, детски площадки (10 обекта) в осем населени места на територията на община ... още

Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова

 
 
 
Възложител:
Столична община Наименование: Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по обособени позиции”, по ... още

СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм

 
 
 
Възложител:
Община Велико Търново Наименование: СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ... още

Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото "Ариана" в парк "Борисова Градина" ( София (столица) )

 
 
 
Възложител:
Столична община Наименование: Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото "Ариана" в парк "Борисова Градина" Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама