www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Доставка на улични осветителни тела и паркови осветители, почистваща техника и моторни косачки, градинско и парково оборудване и обзавеждане на зали за нуждите на Община Летница, обособена в шест обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Летница Наименование: Доставка на улични осветителни тела и паркови осветители, почистваща техника и моторни косачки, градинско и парково оборудване и обзавеждане на зали за нуждите на ... още

Строителни работи за Обновяване на Централна Градска Част Тервел, с подобекти както следва:1.Възстановяване на лятна сцена в гр.Тервел;2.Основен ремонт на улична настилка в кв.69 на гр.Тервел;3.Основен ремонт на тротоар в кв.69 на гр.Тервел;4.Улични бордю

 
 
 
Възложител:
Община Тервел Наименование: Строителни работи за Обновяване на Централна Градска Част Тервел, с подобекти както следва:1.Възстановяване на лятна сцена в гр.Тервел;2.Основен ремонт на улична ... още

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Обновяване и развитие на населените места: с. Падина, с. Жълтуша, с. Млечино, с. Горно Прахово, чрез рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и прилежащи пространства на сгради с р

 
 
 
Възложител:
Община Ардино Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Обновяване и развитие на населените места: с. Падина, с. Жълтуша, с. Млечино, с. Горно Прахово, чрез рехабилитация ... още

Подобряване енергийната ефективност на сградите на: Детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил Попов” и ОП „Чистота” в гр. Пловдив по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Детска ясла № 14 филиал - ”Слънчо”, Обособена позиция № 2 – ОМГ ”Академик Кирил По

 
 
 
Възложител:
Община Пловдив Наименование: Подобряване енергийната ефективност на сградите на: Детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил Попов” и ОП „Чистота” в гр. Пловдив по обособени позиции: ... още

Определяне на изпълненител на СМР за обект ”Рехабилитация и благоустрояване на градски парк гр. Исперих, общ. Исперих”

 
 
 
Възложител:
Община Исперих Наименование: Определяне на изпълненител на СМР за обект ”Рехабилитация и благоустрояване на градски парк гр. Исперих, общ. Исперих” Процедура: Открита процедура по ... още

Определяне на изпълненител на СМР за обект ”Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания””

 
 
 
Възложител:
Община Исперих Наименование: Определяне на изпълненител на СМР за обект ”Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания” Процедура: ... още

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани в част от населените места на територията на община Кюстендил, включващ обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Кюстендил Наименование: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани в част от населените места на територията на община Кюстендил, включващ ... още

Текущ ремонт на уличната инфраструктура на територията на Община Плевен

 
 
 
Възложител:
Община Плевен Наименование: Текущ ремонт на уличната инфраструктура на територията на Община Плевен Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата, озеленяване и снегопочистване на територията ГКПП „КАЛОТИНА”, община Драгоман, Софийска област

 
 
 
Възложител:
Областна администрация - Софийска област Наименование: Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата, озеленяване и снегопочистване на територията ГКПП „КАЛОТИНА”, община Драгоман, ... още

Инженеринг – проектиране и СМР – ремонт на тенискортове и спортно игрище, в т. ч. инфраструктура, електроснабдяване, осветление и др. в двора на Лечебно – възстановителна база на Народното събрание – Велинград

 
 
 
Възложител:
Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Наименование: Инженеринг – проектиране и СМР – ремонт на тенискортове и спортно игрище, в т. ч. инфраструктура, електроснабдяване, осветление и ... още

Изпълнение на СМР на допълнителни обекти по проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ по следните обособени позиции:Обособена позиция 1- "Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана н

 
 
 
Възложител:
Община Бургас Наименование: Изпълнение на СМР на допълнителни обекти по проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ по следните обособени ... още

Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на град Русе

 
 
 
Възложител:
Община Русе Наименование: Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на град Русе Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама