www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Строително монтажни работи за реализиране на инвестициите по проект № 16/313/00174 „Белица в прегръдката на Родопите“ и проект № 16/313/00166 „Село Манастир – Пъстрото лица на Родопите”, включващи четири обособени позиции: ОП1. Изграждане на екопътека „с.

  
Възложител:
  Община Лъки   Наименование: Строително монтажни работи за реализиране на инвестициите по проект № 16/313/00174 „Белица в прегръдката на Родопите“ и проект № 16/313/00166 „Село ... още

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по изграждането на ЦНСТ – Раднево” по проект „Изграждане на ЦНСТ в гр. Раднево” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 от ОП “Регионално Развитие” BG 1

  
Възложител:
  Община Раднево   Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по изграждането на ЦНСТ – Раднево” по проект „Изграждане на ЦНСТ в гр. ... още

Изграждане на Спортен комплекс в с. Годлево; Реновиране и реконструкция на спортен комплекс - СТАДИОН в гр. Разлог и Изграждане на Многофункционална спортна площадка за футбол на малки врати и тенис на корт в с. Баня, община Разлог

  
Възложител:
  Община Разлог   Наименование: Изграждане на Спортен комплекс в с. Годлево; Реновиране и реконструкция на спортен комплекс - СТАДИОН в гр. Разлог и Изграждане на ... още

Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на населени места в община Банско – град Добринище, село Места и село Филипово”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Ре

  
Възложител:
  Община Банско   Наименование: Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на населени места в ... още

Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”

  
Възложител:
  Община Свиленград   Наименование: Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Създаване на условия за спорт, ... още

Изграждане и оборудване на нова сграда на ЦДГ № 16 – филиал с две градински и една яслена групи, в УПИ V-335, кв. 339, м. „Гърдова глава”, Район Витоша, Столична община

  
Възложител:
    Столична община - Район "Витоша" Наименование: Изграждане и оборудване на нова сграда на ЦДГ № 16 – филиал с две градински и една яслена групи, в УПИ V-335, кв. 339, м. ... още

Доставка на строителни материали, бетон и бетонови изделия, инертни материали и железарски, ВиК, електрически, бояджийски, санитарно-хигиенни изделия за нуждите на община Неделино ” по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 – Бетон, стоманобе

  
Възложител:
    Община Неделино Наименование: Доставка на строителни материали, бетон и бетонови изделия, инертни материали и железарски, ВиК, електрически, бояджийски, ... още

Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели

  
Възложител:
    Община Карнобат Наименование: Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа ... още

Спортно-развлекателен център и озеленяване в УПИ V - за спорт, развлечения и озеленяване, кв.76, гр.Кула

  
Възложител:
    Община Кула Наименование: Спортно-развлекателен център и озеленяване в УПИ V - за спорт, развлечения и озеленяване, кв.76, гр.Кула Процедура: Открита процедура по ... още

Строителство на обект: „Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на Община Стамболийски”

  
Възложител:
    Община Стамболийски Наименование: Строителство на обект: „Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура ... още

Периодични доставки на строителни материали- вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград”

  
Възложител:
    Община Свиленград Наименование: Строително - монтажни работи за eнергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град ЛуковитПериодични доставки на строителни ... още

Строително - монтажни работи за eнергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град Луковит ( Луковит )

  
Възложител:
    Община Луковит Наименование: Строително - монтажни работи за eнергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град Луковит Процедура: Открита процедура ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама