www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Спортно-развлекателен център и озеленяване в УПИ V - за спорт, развлечения и озеленяване, кв.76, гр.Кула

  
Възложител:
    Община Кула Наименование: Спортно-развлекателен център и озеленяване в УПИ V - за спорт, развлечения и озеленяване, кв.76, гр.Кула Процедура: Открита процедура по ... още

Строителство на обект: „Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на Община Стамболийски”

  
Възложител:
    Община Стамболийски Наименование: Строителство на обект: „Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура ... още

Периодични доставки на строителни материали- вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”-гр.Свиленград”

  
Възложител:
    Община Свиленград Наименование: Строително - монтажни работи за eнергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град ЛуковитПериодични доставки на строителни ... още

Строително - монтажни работи за eнергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град Луковит ( Луковит )

  
Възложител:
    Община Луковит Наименование: Строително - монтажни работи за eнергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град Луковит Процедура: Открита процедура ... още

Извършване на строително-монтажни работи по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик

  
Възложител:
    Община Пазарджик Наименование: Извършване на строително-монтажни работи по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община ... още

Строителство на обект: Изграждане на Туристическа пътека – “Киселицата – Кулата” в Община Стрелча, област Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 313, съгласно сключен догово

  
Възложител:
    Община Стрелча Наименование: Строителство на обект: Изграждане на Туристическа пътека – “Киселицата – Кулата” в Община Стрелча, област Пазарджик”, който се ... още

Избор на изпълнител за СМР по изграждане, както и за доставка на спортно оборудване по проект: „Изграждане на спортни съоръжения в Община Рудозем”

  
Възложител:
    Община Рудозем Наименование: Избор на изпълнител за СМР по изграждане, както и за доставка на спортно оборудване по проект: „Изграждане на спортни съоръжения в Община ... още

Избор на изпълнител на СМР по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на Община Ловеч

  
Възложител:
    Община Ловеч Наименование: Избор на изпълнител на СМР по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на Община ... още

Изпълнение на строително - монтажни работи, вкл. доставка и монтаж на изделия и съоръжения, за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. - № 04/322/00461 „Обновяване и развитие на населенит

  
Възложител:
    Община Елена Наименование: Изпълнение на строително - монтажни работи, вкл. доставка и монтаж на изделия и съоръжения, за реализиране на проект от община Елена, финансиран ... още

Поддържане на зелени площи– общинска собственост, дървесна и храстова растителност и паркоустройство на територията на Община Плевен

  
Възложител:
    Община Плевен Наименование: Поддържане на зелени площи– общинска собственост, дървесна и храстова растителност и паркоустройство на територията на Община ... още

Строителство на обект: " Създаване на атракции за посетителите в община Стрелча чрез изграждане на туристически център за представяне на културно историческото наследство и съоръжения за велотуризъм", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програм

  
Възложител:
  Община Стрелча Наименование: Строителство на обект: " Създаване на атракции за посетителите в община Стрелча чрез изграждане на туристически център за представяне на културно ... още

Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа.

  
Възложител:
  ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Наименование: Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа. Процедура: Открита процедура по ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама