www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Строително-монтажни работи за изграждане на детска площадка в УПИ I, КВ.8 по плана на гр.Приморско

 
 
 
Възложител:
Община Приморско Наименование: Строително-монтажни работи за изграждане на детска площадка в УПИ I, КВ.8 по плана на гр.Приморско Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване ... още

Изграждане на многофункционален спортен център. Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн в УПИ (Парц. IV) в Кв. 90 гр. Вършец”, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (

 
 
 
Възложител:
Община Вършец Наименование: Изграждане на многофункционален спортен център. Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн в УПИ (Парц. IV) в Кв. 90 гр. ... още

Избор на изпълнител за СМР – Рехабилитация на парк Св. Георги Победоносец

 
 
 
Възложител:
Община Берковица Наименование: Избор на изпълнител за СМР – Рехабилитация на парк Св. Георги Победоносец Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Изпълнение на СМР на обект Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас

 
 
 
Възложител:
Община Бургас Наименование: Изпълнение на СМР на обект Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас Процедура: Открита процедура ... още

Строително-монтажни работи за реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в изпълнение на проект: ,,Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр. Шабла, общ. Шаблa” по Договор № 08/321/01

 
 
 
Възложител:
Община Шабла Наименование: Строително-монтажни работи за реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в изпълнение на проект: ,,Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и ... още

Доставка на строителни материали за нуждите на Общинска администрация Бяла Слатина, Общинско предприятие „Чистота и строителство“, Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ и Общинско предприятие „Пазари и социални дейно

 
 
 
Възложител:
Община Бяла Слатина Наименование: Доставка на строителни материали за нуждите на Общинска администрация Бяла Слатина, Общинско предприятие „Чистота и строителство“, Общинско предприятие ... още

Доставка на цветя и растителност за нуждите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ и ОП „Спорт - Варна“ при община Варна

 
 
 
Възложител:
Община Варна Наименование: Доставка на цветя и растителност за нуждите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ и ОП „Спорт - Варна“ при община ВарнаДоставка на цветя и растителност ... още

Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на жилищно и квартално пространство“ УПИ І, кв. 31, кв. „Димова махала“, гр. Перник ( Перник )

 
 
 
Възложител:
Община Перник Наименование: Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на жилищно и квартално пространство“ УПИ І, кв. 31, кв. „Димова махала“, гр. Перник Процедура: ... още

Вертикална планировка в УПИ № VII, кв. 28, находящ се в с. Бенковски и УПИ № XVII – 27, кв. 9, находящ се в с. Здравец, доставка и монтаж на детски съоръжения в двора на НЧ Здравец, двора на ЦДГ Садово и двора на ЦДГ Казашка река

 
 
 
Възложител:
Община Аврен Наименование: Вертикална планировка в УПИ № VII, кв. 28, находящ се в с. Бенковски и УПИ № XVII – 27, кв. 9, находящ се в с. Здравец, доставка и монтаж на детски съоръжения в двора на НЧ ... още

Избор на изпълнител на СМР по проект„ Реконструкция и ремонт на Народно читалище “Св.Св.Кирил и Методий-1929г.” с.Исперихово и благоустрояване на прилежащото му пространство

 
 
 
Възложител:
Народно читалище - Св.Св. Кирил и Методий - 1929 г., с. Исперихово, общ. Брацигово Наименование: Избор на изпълнител на СМР по проект„ Реконструкция и ремонт на Народно читалище “Св.Св.Кирил и ... още

Основен ремонт на стадион „Дружба” – първи етап

 
 
 
Възложител:
Община Кърджали Наименование: Основен ремонт на стадион „Дружба” – първи етап Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Реконструкция на Общински спортен комплекс УПИ II -1686,1691, кв. 139 гр. Сухиндол

 
 
 
Възложител:
Община Сухиндол Наименование: Реконструкция на Общински спортен комплекс УПИ II -1686,1691, кв. 139 гр. Сухиндол Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама