www.parkove.bg / Обществени поръчки / Строително-монтажни работи за ..

Строително-монтажни работи за реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в изпълнение на проект: ,,Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр. Шабла, общ. Шаблa” по Договор № 08/321/01

 

 

 

Възложител:

Община Шабла
Наименование: Строително-монтажни работи за реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в изпълнение на проект: ,,Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр. Шабла, общ. Шаблa” по Договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. по мярка „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г."
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
09.05.2014 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие: 19.05.2014 г.  Час: 16:30
Дата и място за отваряне на офертите: 20.05.2014 г.  Час: 13:00

сградата на Община Шабла, ул."Равно поле" №35, ет.2, малката заседателна зала

Описаниe:

Обект на разработка на проекта е „Реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр. Шабла, Община Шабла”. Парцелът е заключен в карето между бул. Добруджа, ул. Червеноармейска, ул. Средна гора и ул. Възраждане. Настоящата разработка обхваща изграждане на: 1. Паркинг – реконструкция на съществуващ паркинг + 4147 м нов паркинг; 2. Стадион футбол – футболно игрище със стандартни размери и с естествена тревна покривка – 73х110 м; 3. Тенис на маса – предвидено направа на настилка и монтаж на тенис маси за открито – 4 броя маси на площ 388 м ; 4. Комбинирано спортно игрище волейбол, баскетбол с ограда – предвидено направа на настилка и монтаж на необходимото оборудване – 608 м; 5. Обслужваща сграда с трибуни – предвидени са да се изградят със стоманенобетонна конструкция. Разполага със съблекални, душове и WC– домакини и гости, съблекалня за съдиите, помещение за делегат, лекарски кабинет, стая за допинг контрол и други обслужващи помещения, като трибуните да разполагат както със седалки, така и с места за хора в неравностойно положение – 953,85 м, РЗП 1850,19 м; 6. Скейтборд – предвидено направа на настилка и оборудване за скейтборд – 1 брой готов модул; 7. Водна площ за гребни спортове – представлява стоманенобетонна конструкция със нужните инженерни съоръжения – дъно 1750 м; 8. Съоръжения за катерене – предвидено направа на настилка и монтаж на съоръженията – 6 бр.; 9. Тенис – предвидено направа на настилка и оборудване на тенис корт, с общ размер 18/36 м; 10. Санитарен възел – модулен тип - 45 м; 11. Фитнес уреди на открито – предвидено направа на настилка и монтаж на фитнес уреди за открито – 10 броя върху площ 66 м; 12. Петанк – предвидено направа на настилка и оборудване за петанк – игрище 2х300 м + 153 м асфалтово покритие; 13. Обслужваща сграда – представлява едноетажна сграда с монолитна конструкция, съдържаща съблекални, душове и WC – домакини и гости, както и други обслужващи помещения – модулен тип – 100 м; 14. Сервизна сграда – предвидена за нуждите на персонала за поддръжка на спортно съоръжение. Тя представлява едноетажна сграда с монолитна конструкция – 96 м; 15. Помощно игрище – предвидено направа на настилка и оборудване на футболно игрище – 44/22 м. 16. Довеждаща инфраструктура – Ел и ВиК; 17. Озеленяване, благоустрояване, вертикална планировка – 29 700 дка; 18. Видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестителна система; 19. Ограда – 831 м. Архитектурно – строителните работи ще се изпълнят по детайли и спецификации дадени в архитектурната част на проекта. Оформянето на околното пространство и подходите към обекта ще се изпълнят съгласно проектираната вертикална планировка. Цялата информация относно проекта се съдържа в техническата документация.

 

Прогнозна стойност без ДДС
5293942 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 28.04.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама