www.parkove.bg / Обществени поръчки / СМР на допълнителни обекти във ..

СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”

 

 

 

Възложител:

Община Велико Търново
Наименование: СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции. Об.Поз.1 „Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски” Об.Поз. 2 „Парк „Никола Габровски” -реконструкция на детска площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК”. Об.Поз. 3 „Парк „Бузлуджа” - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система”. Об.Поз. 4 „Благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бузлуджа, кв.353-І, кв. 636-І, кв.637-V,VІ,VІІ” Об.Поз. 5 „Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янулов” Работите се възлагат само при подсигурено финансиране. Възлагането на работи е само при осигуряване на финансиране и в съответствие с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от дата 20.05.2013г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г." За изграждането на обектите в обхвата на позициите не е осигурено финансиране по договора за безвъзмездна финансова помощ. Възлагането на работите е само при условие на подписване на допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ.
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
13.06.2014 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие: 23.06.2014 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите: 24.06.2014 г.  Час: 14:00

сградата на Община Велико Търново

Описаниe:

СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции. е част от изпълнението на проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” представен от бенефициента Община Велико Търново и одобрен от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Работите се възлагат само при подсигурено финансиране. Обществената поръчка включва обособени позиции, както следва: Об.Поз.1 „Благоустрояване на парково пространство на ДКС „Васил Левски” Прогнозна стойност – 415 036,56 лв. без ДДС. В обхвата на позицията са видове работи: ремонт на стъпала; ремонт плочници; отводняване: ревизия и продухване отводнителна канализация, демонтаж линейни отводнителни решетки, доставка и монтаж чугунени отводнителни решетки със заключване. Об.Поз. 2 „Парк „Никола Габровски” -реконструкция на детска площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК”.Прогнозна стойност – 354 743,25 лв. без ДДС. В обхвата на позицията са видове работи по игрище, ограда, алейна мрежа, детска площадка, поливна система, тоалетна с външно ВиК. Об.Поз. 3 „Парк „Бузлуджа” - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система”. Прогнозна стойност – 397 675,41 лв. без ДДС. В обхвата на позицията са видове работи по реконструкция на алейна мрежа, в това число разваляне на настилка от бетонови плочи, демонтаж на съществуващи бордюри; настилка от вивропресовани павета, поливна система и др. Об.Поз. 4 „Благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бузлуджа, кв.353-І, кв. 636-І, кв.637-V,VІ,VІІ” Прогнозна стойност – 441 803,14 лв. без ДДС. В обхвата на позицията са видове работи по разваляне на бетонова настилка с дебелина 15 см., натоварване и превоз на 10 км.; разваляне на тротоарна настилка от бетонови плочи, вкл. сортиране на плочите; настилка от вибропресовани павета, работи по поливна система и др. Об.Поз. 5 „Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янулов” Прогнозна стойност – 324 873,36 лв. без ДДС. В обхвата на позицията са видове работи по вертикална планировка, алейна мрежа, площадка за скейтборд, игрище.

 

 


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 8.05.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама