www.parkove.bg / Обществени поръчки / Реконструкция градски стадион в ..

Реконструкция градски стадион в УПИ І -1017,кв 87 по плана на гр.Созопол” със следните подобекти: Подобект 1: „Площадкови ВК и ЕЛ мрежи –етапи № 2, 3 и 4(Несебър )

 

 

 

Възложител:

Община Созопол
Наименование: Реконструкция градски стадион в УПИ І -1017,кв 87 по плана на гр.Созопол” със следните подобекти: Подобект 1: „Площадкови ВК и ЕЛ мрежи –етапи № 2, 3 и 4
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
19.02.2015 г.  Час: 16:00
Срок за подаване на оферти за участие:
19.02.2015 г.  Час: 16:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 20.02.2015 г.  Час: 11:00

Община Созопол

Описаниe:
Реконструкция градски стадион в УПИ І -1017,кв 87 по плана на гр.Созопол” със следните подобекти: Подобект 1: „Площадкови ВК и ЕЛ мрежи –етапи № 2, 3 и 4“ - Част ВК Втори етап Втори етап включва подобект „Подземен паркинг „Север“ и тренировъчно игрище със съблекални и прилежаща инфраструктура“ и прилежащите към него площадкови ВиК мрежи за въвеждане в експлоатация. Втори етап на площадкови ВиК мрежи обхваща: Колектор 1 битов – от РШ 1 до заустване в РШ 8, изградена към първи етап. Колектор 3 дъждовен – от РШ 1д до заустване в РШ 4д, изградена от първи етап. Площадков водопровод – от т.4 до т.17 – край на водопровода. Монтажната връзка при т.4 е предвидена към първи етап. Трети етап Трети етап включва подобект „Спортен център с покрити трибуни“ и прилежащите към него площадкови ВиК мрежи за въвеждане в експлоатация. Трети етап на площадкови ВиК мрежи обхваща: Битови сградни канализационни отклонения от спортен център с трибуни. Ревизионните шахти, в които се заустват канализационните отклонения са предвидени към втори етап. Колектор 1 дъждовен – от РШ 1д до заустване в РШ 6д предвидена към първи етап. Колектор 2 дъждовен – отвеждащ дъждовните води от спортен център с трибуни. Монтажна връзка и сградно водопроводно отклонение за спортния център. Четвърти етап Четвърти етап включва подобект „Паркинг „Юг““ и прилежащите към него площадкови ВиК мрежи за въвеждане в експлоатация.Четвърти етап на площадкови ВиК мрежи обхваща: Сградни битови канализационни отклонения на модулни павилиони. Сградни дъждовни канализационни отклонения и РШ 4’д, РШ 5’д и РШ 5’’д. РШ 5д е предвидена към трети етап – колектор 1 дъждовен. Сградни водопроводни отклонения за модулни павилиони и санитарни възли към паркинг „Юг“. - Част Ел Във връзка с изискванията на Инвеститора за етапност при изграждането на обекта, проектът е разделен на 4 етапа: 1 етап – Външно електрозахранване на „Търговски комплекс с покрити трибуни“ 2 етап – 1.Външно електрозахранване на „Подземен паркинг „Север“ (№1) и тренировъчно игрище със съблекални и прилежаща инфраструктура“. 2.Осветителна инсталация на тренировъчното игрище. 3.Външно електрозахранване на спомагателни обекти, свързани с изграждането на 2 етап (2 бр. помещения за охрана) 3 етап – 1.Външно електрозахранване на „Спортен център с покрити трибуни“ 2.Районно осветление 4 етап – 1.Външно електрозахранване на „Паркинг - Юг“ (№2) 2.Външно електрозахранване на всички спомагателни обекти, свързани с изграждането на 4 етап (2 бр. помещения за охрана, 2 бр. помещения за бюфет, помпено и тоалетни за инвалиди, както и частта от районното осветление попадаща върху покривната плоча на паркинг юг).

 

Прогнозна стойност без ДДС

325000 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 21.01.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама