www.parkove.bg / Обществени поръчки / Рехабилитация на обществени ..

Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски плoщадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения в гр. Троян и с. Дебнево, община Троян

 

 

 

Възложител:

Община Троян
Наименование: Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски плoщадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения в гр. Троян и с. Дебнево, община Троян
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
09.06.2014 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие: 16.06.2014 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите: 17.06.2014 г.  Час: 10:00

Заседателната зала на Общинска администрация - Троян, гр. Троян, пл. „Възраждане” №1, ет.3

Описаниe:

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат реализирани два подобекта: „Благоустрояване на част от парково пространство и рехабилитация на комбинирана площадка за игра на деца до 3 и от 3 до 12 години, гр.Троян“ и „Благоустрояване на част от парково пространство и рехабилитация на комбинирана площадка за игра на деца до 3 и от 3 до 12 години, с.Дебнево“. Строително-монтажните работи по благоустрояване на парковете, предмет на поръчката включват: демонтаж на съществуващи детски съоръжения; разваляне на съществуваща настилка от изкуствена трева; разчистване на терени от неорганични, органични отпадъци и тревна растителност; полагане на каучукова ударопоглъщаща настилка вкл.оформяне на легло, полагане на фракции от трошен камък и пясък, направа на армирана стоманобетонна настилка, полагане на изравнителна циментова замазка, монтаж на ударопоглъщаща настилка на лепилна смес; доставка и монтаж на градински бордюри; направа на настилка от тротоарни плочи и други видове работи съгласно проектната документация и количествените сметки. Поръчката включва и доставка и монтаж на детски съоръжения и парково оборудване съгласно одобрените технически проекти и при спазване на техническата спецификация към документацията.

 

Прогнозна стойност без ДДС

67168.92 BGN


 

 


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 16.05.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама