www.parkove.bg / Обществени поръчки / Рехабилитация на обществени ..

Рехабилитация на обществени зелени площи в община Омуртаг

 

 

 

Възложител:

Община Омуртаг
Наименование: Рехабилитация на обществени зелени площи в община Омуртаг
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
19.05.2014 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие: 26.05.2014 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите: 27.05.2014 г.  Час: 10:00

Заседателна зала на Общинска администрация- гр. Омуртаг

Описаниe:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Рехабилитация на обществени зелени площи в община Омуртаг”. Поръчката включва четири обособени позиции: - Обособена позиция 1: «Рехабилитация на обществени зелени площи, подобект Югоизточна част на УПИ І, кв. 124 по плана на гр. Омуртаг»; - Обособена позиция 2: «Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ ІХ, кв. 31 по плана на с. Камбурово, общ. Омуртаг»; - Обособена позиция 3: «Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 113 по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг»; - Обособена позиция 4: «Площадка за игра за ползватели до з години и от 3 до 12 години в урегулиран имот Х, кв. 85 по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг». Обществената поръчка е финансирана със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ (ПМС № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.).

 

Прогнозна стойност без ДДС

599310 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 28.04.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама