www.parkove.bg / Обществени поръчки / Проектиране и изпълнение на ..

Проектиране и изпълнение на обект: Реконструкция на спортна площадка и съпътстващите съоръжения, поставяне на спомагателни постройки – трибуни и модулни павилиони в открити спортни съоръжения на Национална спортна академия “Васил Левски“ гр. София, Студен

 

 

 

Възложител:

Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Наименование: Проектиране и изпълнение на обект: Реконструкция на спортна площадка и съпътстващите съоръжения, поставяне на спомагателни постройки – трибуни и модулни павилиони в открити спортни съоръжения на Национална спортна академия “Васил Левски“ гр. София, Студентски град
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
20.06.2014 г.  Час: 15:00
Срок за подаване на оферти за участие: 30.06.2014 г.  Час: 15:00
Дата и място за отваряне на офертите: 01.07.2014 г.  Час: 11:00

Заседателна зала на Ректората на НСА Васил Левски - София, Студентски град, НСА ет. 3

Описаниe:

1.1. Предмет на настоящата поръчка е реконструкция на съществуваща спортна площадка, НАХОДЯЩА СЕ В КОМПЛЕКС „ОТКРИТИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ПОЛЗВАНА като футболно игрище с кортова настилка, във футболно игрище с изкуствено тревно покритие. Включва проектиране НА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ ЗА УЧЕБНИ ЦЕЛИ, доставка и изпълнение на спортна настилка с покритие от „изкуствена трева“ с игрална площ 6400 м2 плюс 600 м2 полоса около външните линии, дренажна система и система за оросяване, предпазна ограда около игрището, пластмасови седалки за около 150 зрители, осветление на игрището, ремонт на съществуващото масивно бунгало, както и поставяне на 3 модулни павилиони за санитарни помещения за играчите. 1.2. Изпълнителят следва да проектира, изгради, достави, монтира и въведе в експлоатация футболното игрище с настилка от изкуствена трева с приемателно-предавателен протокол, в завършен вид без забележки за срок до 200 /двеста/ календарни дни, считано от датата на извеждане на договора в деловодството на Възложителя. 1.3. Изпълнителят следва да предоставя безплатно гаранционно обслужване, ежеседмична поддръжка на тревната настилка, профилактика, сервиз, ремонт, доставка на резервни части и отстраняване на повреди, дефекти, недостатъци, рекламации и аварии за срок от 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на окончателния протокол за приемане на всички възложени по този договор работи, доставки, услуги и дейности. В същия срок Изпълнителят за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, доставя, извършва и ремонтира всички предявени от Възложителя искания за извършване на такива, независимо от момента на установяването им. И други подробно описани в Документацията за участие, която може да бъде прочетена и изтеглена от интернет страницата на Национална спортна академия „Васил Левски”: http://www.nsa.bg/bg/page,1677

 

Прогнозна стойност без ДДС

1000000 BGN


 

 


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 21.05.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама