www.parkove.bg / Обществени поръчки / Подобряване енергийната ..

Подобряване енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница”, СОУ „Св. Константин Кирил Философ”, СОУ „Константин Величков”, Детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил Попов”, СОУ „Братя Миладинови” и ОП „Чистота” в гр. Пловдив по обособени позиции: Обос

 

 

 

Възложител:

Община Пловдив
Наименование: Подобряване енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница”, СОУ „Св. Константин Кирил Философ”, СОУ „Константин Величков”, Детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил Попов”, СОУ „Братя Миладинови” и ОП „Чистота” в гр. Пловдив по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ЦДГ”Зорница”, Обособена позиция № 2 – СОУ ”Св.Константин Кирил Философ”, ул."Г. Кондолов"№ 44 а, Обособена позиция № 3 – СОУ ”Константин Величков”, Обособена позиция № 4 – Детска ясла № 14 филиал - ”Слънчо”, Обособена позиция № 5 – ОМГ ”Академик Кирил Попов”, Обособена позиция № 6 – СОУ ”Братя Миладинови”, Обособена позиция № 7 – ОП ”Чистота” и Обособена позиция № 8 – СОУ „Св.Константин Кирил Философ”, ул. „Чорлу” № 14
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
20.06.2014 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие: 30.06.2014 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите: 01.07.2014 г.  Час: 10:00

гр. Пловдив, пл. "Централен" № 1, ет.12

Описаниe:

Обособена позиция № 1 – ЦДГ ”Зорница” - газификация на съществуващо котелно - доставка и монтаж на нов водогреен котел с топлинна мощност 570 kW, комбинирана газонафтова горелка (280 – 770 kW), комплект с газов блок, изграждане на площадков подземен газопровод от ГРИТ /газорегулаторно и измервателно табло/ до котелното, изпълнение на взривозащитена вентилация и осветление. Срок за изпълнение – до 60 дни. Прогнозна стойност – до 69 211,25 лв. без ДДС; Обособена позиция № 2 – СОУ ”Св.Константин Кирил Философ”, ул."Г. Кондолов" № 44 а - Изграждане на площадков подземен газопровод от ГРИТ /газорегулаторно и измервателно табло/ до котелното; изграждане на ново котелно с 4 кондензационни котли с мощност 217 kW, изпълнение на взривозащитена вентилация и осветление; - ЕСМ по отоплителна инсталация - подмяна на съществуващи колектори, монтаж на нова отоплителна инсталация, подмяна на отоплителните тела; - топлоизолиране на външни стени и покрив, подмяна на дограма. Срок за изпълнение - до 90 дни. Прогнозна стойност – до 855 386,63 лв. без ДДС; Обособена позиция № 3 – СОУ ”Константин Величков” - Изграждане на площадков подземен газопровод от ГРИТ до котелното, монтаж на нов котел с мощност 700 kW, оборудван с комбинирана газо-нафтова горелка (285-770kW), комплект с газов тракт, изпълнение на взривозащитена вентилация и осветление; Подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени, топлоизолиране на покрив, замяна на лампи; Срок за изпълнение - до 90 дни. Прогнозна стойност – до 907 904,25 лв. без ДДС; Обособена позиция № 4 – Детска ясла № 14 филиал - ”Слънчо” – газификация на съществуващо котелно – изграждане на площадков газопровод - от ГРИП, разположен на оградата на ДЯ „Слънчо”, ще се изгради подземен полиетиленов газопровод до външната стена на котелното помещение, след което преминава стоманен газопровод. На съществуващия котел РКR 450-9 (370 kW) ще се монтира газо-нафтова горелка (280 – 560 kW), комплект с газов тракт, изпълнение на взривозащитена вентилация и осветление. Срок за изпълнение - до 60 дни. Прогнозна стойност – до 54 425,72 лв. без ДДС; Обособена позиция № 5 – ОМГ ”Академик Кирил Попов” - Монтаж на контейнерна централа върху нова бетонова площадка, в която се монтира водогреен котел с мощност 167kW с автоматична газова горелка (90-220kW), комплект с газов блок. Изграждане на площадков подземен газопровод от ГРИТ до котелното, изпълнение на взривозащитена вентилация и осветление; - Топлоизолиране на стени и покрив; Срок за изпълнение - до 60 дни. Прогнозна стойност – до 103 437,18 лв. без ДДС; Обособена позиция № 6 – СОУ ”Братя Миладинови” - Изграждане на ново помещение, долепено до северната стена на училището, в което се монтира водогреен котел с мощност 278 kW, на който се монтира автоматична газова горелка (160-410 kW), комплект с газов блок, изпълнение на взривозащитена вентилация и осветление; изграждане на площадков подземен газопровод от ГРИТ/предмет на друг проект/ до котелното; Подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени, топлоизолиране на покрив. Срок за изпълнение - до 60 дни. Прогнозна стойност – до 293 185,97 лв. без ДДС; Обособена позиция № 7 – ОП ”Чистота” - Изграждане на площадков подземен газопровод от ГРИТ до котелното; в което се монтират 2 броя водогрейни котли с мощност 450 kW, оборудвани с газови горелки (209-590kW), комплект с газов тракт, изпълнение на взривозащитена вентилация и осветление, съобразени с противопожарните норми и изисквания; топлоизолиране на външни стени и покрив, подмяна на дограма. Срок за изпълнение - до 60 дни. Прогнозна стойност – 160 462,08 лв. без ДДС; Обособена позиция № 8 – СОУ ”Св.Константин Кирил Философ”, ул. „Чорлу” №14 – топлоизолиране на външни стени и покрив, подмяна на дограма. Срок за изпълнение - до 60 дни. Прогнозна стойност – до 271 973,72 лв. без ДДС.

 

Прогнозна стойност без ДДС

2715986.8 BGN


 

 


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 20.05.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама