www.parkove.bg / Обществени поръчки / Изграждане и реконструкция на ..

Изграждане и реконструкция на улично осветление по обособени позиции: Обособена позиция №1: Изграждане на ново улично осветление към обект „Реконструкция и разширение на път І-9 (вход Несебър) до кръгово кръстовище, нови кръгови кръстовища при о.т.10 и о.

 

 

 

Възложител:

Община Несебър
Наименование: Изграждане и реконструкция на улично осветление по обособени позиции: Обособена позиция №1: Изграждане на ново улично осветление към обект „Реконструкция и разширение на път І-9 (вход Несебър) до кръгово кръстовище, нови кръгови кръстовища при о.т.10 и о.т.5, гр. Несебър”; Обособена позиция №2: Реконструкция на стълбове за улично осветление в гр. Свети Влас
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
09.06.2014 г.  Час: 16:00
Срок за подаване на оферти за участие: 16.06.2014 г.  Час: 16:30
Дата и място за отваряне на офертите: 17.06.2014 г.  Час: 10:00

сградата на Община Несебър

Описаниe:

За Обособена позиция №1: Изграждане на ново улично осветление към обект „Реконструкция и разширение на път І-9 (вход Несебър) до кръгово кръстовище, нови кръгови кръстовища при о.т.10 и о.т.5, гр. Несебър”: Обектът се намира в гр. Несебър и представлява улично осветление на реконструкция и разширение на път І-9 (вход Несебър) до кръгово кръстовище, нови кръгови кръстовища при о.т.10 и о.т.5. Общата дължина на трасето е 1032.47м. Предвидено е захранването на уличното осветление да се осъществи от ново електромерно табло тип ТЕПО /1тр.ч./ с възможност за монтаж на един трифазен електромер и тарифен превключвател. Изисквания за стоманено – тръбни стълбове: Доставка и монтаж на стълбове за улично осветление /стоманенотръбни/ - 41 бр. – от тях 40 бр. с единична рогатка и 1 бр. с двойна рогатка със следните минимални параметри: Ф159х4/3000 Ф133х3.6/3000 Ф88.5х3.6/3500 Рогатки: Ф60/2000 Обща дължина на стоманенотръбен стълб – 9.5 м. Видима част – 8 м. Стълбовете да бъдат грундирани с антикорозионно покритие и двукратно боядисани с алкидна боя, която да притежава следните сертификати или еквивалентни: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 . Предвидените осветителни тела да бъдат тип уличен осветител, оборудвани за натриева лампа 70 W – 42 бр. За Обособена позиция №2: Реконструкция на стълбове за улично осветление в гр. Свети Влас: Обекта попада в гр. Свети Влас, общ. Несебър, като в обхвата на обществената поръчка попада реконструкция на стълбове за улично осветление по следните улици: - ул. „Гоце Делчев” – реконструкция на 12 бр. желязо – бетонни стълбове с единична рогатка и последващ монтаж на 18 бр. декоративни чугунени стълбове за улично осветление с единична рогатка. - ул. „Христо Ботев” – реконструкция на 5 бр. желязо – бетонни стълбове с единична рогатка и последващ монтаж на 8 бр. декоративни чугунени стълбове за улично осветление с единична рогатка. - ул. „Иван Вазов” – реконструкция на 5 бр. желязо – бетонни стълбове с единична рогатка и последващ монтаж на 6 бр. декоративни чугунени стълбове за улично осветление с единична рогатка. - ул. „Хан Крум” – реконструкция на 7 бр. желязо – бетонни стълбове с единична рогатка и последващ монтаж на 15 бр. декоративни чугунени стълбове за улично осветление с единична рогатка. - ул. „Стара планина” /около църквата/ – реконструкция на 4 бр. желязо – бетонни стълбове с единична рогатка и последващ монтаж на 5 бр. декоративни чугунени стълбове за улично осветление с единична рогатка, премахване на 2 бр. стълбове от тротоара. - ул. „Раковска” – реконструкция на 4 бр. желязо – бетонни стълбове с единична рогатка и последващ монтаж на 10 бр. декоративни чугунени стълбове за улично осветление с единична рогатка. - ул. „Илинден” – реконструкция на 3 бр. желязо – бетонни стълбове с единична рогатка и последващ монтаж на 4 бр. декоративни чугунени стълбове за улично осветление с единична рогатка. Изисквания за декоративни чугунени стълбове: Стълбовете да бъдат боядисани с цвят „кована мед” прахово покритие с обща дължина 7 150мм. Предвидените осветителни тела да бъдат тип „ОТ 580” IP67 – Na 150 W. Декоративните чугунени стълбове да бъдат изработени без заварки на чугунените детайли. Декоративният елемент /рогатката/ да бъде изработен от алуминиева сплав. Производителя на декоративни чугунени стълбове да има следните сертификати или еквивалентни: EN 40-5, ISO 9001, ISO 14001, OCCUPATIONAL NEALTH AND SEFETY BS OHSAS 18001:2007

 

Прогнозна стойност без ДДС

435000 BGN


 

 


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 13.05.2014

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама