www.parkove.bg / Обществени поръчки / Доставка на строителни ..

Доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали, LED осветителни тела за улично осветление и сходни изделия за нуждите на Община Самоков, включително общинските предприятия и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”, по обособени позиц

 

 

 

Възложител:

Община Самоков
Наименование: Доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали, LED осветителни тела за улично осветление и сходни изделия за нуждите на Община Самоков, включително общинските предприятия и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на строителни материали и сходни изделия”; Обособена позиция № 2: „Доставка на В и К материали и сходни изделия”; Обособена позиция № 3: „Доставка на електро материали и сходни изделия”; Обособена позиция № 4: „Доставка на LED осветителни тела за улично осветление”; Обособена позиция № 5: „Доставка на инструменти и сходни изделия
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
09.03.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
09.03.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 1.03.2015 г.  Час: 10:00

Заседателната зала на Община Самоков - трети етаж

Описаниe:
Доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали, LED осветителни тела за улично осветление и сходни изделия за нуждите на Община Самоков, включително общинските предприятия и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на строителни материали и сходни изделия”; Обособена позиция № 2: „Доставка на В и К материали и сходни изделия”; Обособена позиция № 3: „Доставка на електро материали и сходни изделия”; Обособена позиция № 4: „Доставка на LED осветителни тела за улично осветление”; Обособена позиция № 5: „Доставка на инструменти и сходни изделия”; Поръчката ще се изпълнява съгласно технически спецификации, които са конкретизирани в отделен списък, обединяващ целия спектър на всичките видове материали и изделия - предмет на обществената поръчка. Спецификациите по обособените позиции от обществената поръчка се съдържат и поотделно, в Приложения от 1 до 5, в комбиниран вариант, съвместно с примерни образци на ценови предложения - списъци на видове, материали и количества.

 

Прогнозна стойност без ДДС

400000 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 26.01.2015

 

 

 

 



Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама